Prečo si Slovensko pripomína výročie Slovenského národného povstania
09116a 09116b 09116c 09116d 09116e

Na výročie Slovenského národného povstania si pripomeňme jeho význam
( modrý text je aj prepínač na externé informácie )

Porážky armád nacistického Nemecka a jeho fašistických vazalov pri Stalingrade a Kursku, ako aj vylodenie Spojencov na Sicílii po ich víťazstve v Severnej Afrike, spôsobili prelom v priebehu 2. svetovej vojny. Iniciatívu prakticky na všetkých frontoch, moriach a oceánoch prevzali Spojenci. Zmena situácie povzbudila sily domáceho odboja v krajinách okupovaných alebo kolaborujúcich s nacistickým Nemeckom k aktivizácii ich činnosti. Formami aktívneho odporu začali aj vlastnými silami prispievať k urýchleniu porážky štátov bloku Osi, k odstráneniu vlastných kolaborantských režimov, ako aj k oslobodeniu vlastnej krajiny od okupantov, alebo domácich kolaborantských a fašistických režimov. Podrobnejšie informácie sú v prílohe tu :  otvoriť  >>> + video

obr. 09111aa obr. 09111ab

V auguste 1944 vypukli povstania proti okupantom vo Varšave aj v Paríži
( po kliknutí sa foto zväčší )

Situácia na frontoch inšpirovala aj časť politických strán a ozbrojených síl vo vojnovej Slovenskej republike, povstať proti jej kolaborantskej vláde, narušiť jej spoluprácu s nacistickým Nemeckom a pomôcť blížiacim sa oslobodzovacím armádam. Povstanie organizačne pripravovala Slovenská národná rada (SNR) a jej vojenské ústredie (VÚ), ktoré viedol podplukovník Ján Golian. SNR a VÚ predpokladalo skoordinovať začiatok povstania s ofenzívami sovietskej armády, ktorej vojskám umožní priechod cez karpatské priesmyky na Slovensko a posunie tak líniu východnej fronty ďaleko na západ. Povstanie na Slovensku malo teda prispieť aj k urýchleniu porážky nacistov a konca vojny. Podrobnejšie informácie Múzea SNP o čs. zahraničnom odboji a SNP sú tu :  viac  >>>

obr. 09111b obr. 09111c

Partizáni pred výsadkom na Slovensko a mobilizácia povstaleckej armády
( po kliknutí sa foto zväčší )

Prípravy povstania skomplikovali partizánske skupiny, nespolupracujúce so SNR. Na nárast ich sabotáží reagovala slovenská vláda 11. augusta 1944 vyhlásením výnimočného stavu. Po neúspešnom zásahu slovenskej armády a polície partizáni zvýšili diverznú činnosť a vzbudili pozornosť armádneho velenia Nemecka. Na neschopnosť slovenskej vlády a jej ozbrojených síl potlačiť činnosť partizánov reagovalo nemecké velenie rozhodnutím potlačiť partizánske aktivity nemeckými jednotkami. Slovenský prezident Jozef Tiso s ich riešením súhlasil. Keď 29. augusta 1944 vstúpili nacistické okupačné sily na Slovensko, SNR a jej VÚ odvysielali z Banskej Bystrice výzvu k aktívnemu odporu slovenskej armády a polície. Povstanie sa začalo predčasne, pred dokončením príprav a bez koordinácie s postupom oslobodzovacích armád k východným hraniciam Slovenska. Prvá bitka s okupantmi bola pri Strečne :  viac  >>>Dokumentárny film je prevzatý z YouTube

Na časti Slovenska sa rozhorel povstalecký boj, ku ktorému sa pripojili aj partizánske oddiely. K povstaniu sa však nepripojili všetky vojenské posádky a východoslovenské divízie nemeckí okupanti odzbrojili. Povstalecká armáda po dvoch mobilizáciách dosiahla počet asi 60 tisíc vojakov. SNR prevzala výkonnú moc čs. exilovej vlády na Slovensku, vydala 1. septembra 1944 svoju deklaráciu a zdôvodnenie významu aj cieľov povstania. ZSSR vyslal na pomoc 1. čs. povstaleckej armáde 1. čs. stíhací letecký pluk a 2. čs. paradesantnú brigádu. Ani tie však nedokázali zastaviť postup nemeckých okupantov a povstalecké územie sa zmenšovalo. Po dvoch mesiacoch bolo povstanie na Slovensku potlačené. V krajine zavládol brutálny teror, bolo vypálených niekoľko desiatok dedín a osád, mnoho ľudí bolo odvlečených ako aj bez súdu popravených. Podrobnejšia externá informácia je tu :  otvoriť  >>>

obr. 09111d obr. 09111e

Ústup povstalcov do hôr a oceňovanie okupačných síl v Banskej Bystrici
( po kliknutí sa foto zväčší )

Slovenské povstanie bolo jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašistom a nacistom v druhej svetovej vojne. Dlhé dva mesiace bojovali povstalci v tyle nemeckých vojsk na časti Slovenska, ktorého surovinové, výrobné a hospodárske zdroje, ako aj komunikácie potrebovalo Nemecko na vedenie vojny a malo záujem ich čo najdlhšie priamo ovládať a využívať. Aj keď z vojenského hľadiska skončilo povstanie porážkou, dvojmesačné udržanie povstaleckého územia oslabilo potenciál nacistického Nemecka na východnom fronte a výrazne ovplyvnilo povojnový osud Slovenska. Práve vďaka Slovenskému národnému povstaniu boli Slováci ako národ zaradení medzi aktívne sily protifašistickej a protinacistickej koalície - víťazov v druhej svetovej vojne.

Súvisiace informácie :

  • Pred 69. rokmi sa začalo SNP + 4 videoklipy
  • Slovenské národné povstanie (1)
  • Slovenské národné povstanie (2)
  • Slovenské národné povstanie (3)
  • ( autor použil časť foto z wikipedie aj odkazy na jej informácie )


     <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 5.9.2013 - Aktualizované 26.8.2018