Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Účasť na oslavách 65. výročia bojov o Dukliansky priesmyk

V dňoch 4. až 6. októbra 2009 zorganizoval KVV SR v súčinnosti s oblastným klubom v Prešove účasť na oslavách 65. výročia bojov o Dukliansky priesmyk. Za KVV Trenčín sa osláv zúčastnili kolegovia Krajčír, Mikulovský a Pivoluska.

... ... ...
Zástavy 2. čs. parabrigády a Klubu vojenských výsadkárov SR

Oslavy sa začali 5. októbra na poľskej strane v mestečku Dukla hraním slovenskej, českej a poľskej hymny, položením vencov k pamätníku na miestnom vojenskom cintoríne, príhovormi vojenských a politických predstaviteľov z Česka, Poľska a Slovenska.

Na vojenskom cintoríne v Dukle (PL) Pred pamätníkom v Nowosielcoch Na Duklianskom vojenskom cintoríne (SK)
Delegácie KVV SR pri pamätníkoch - foto sa po "nakliknutí" zväčšia

Potom sa presunuli do Zarsinu k pamätníku vojakov pochovaných na obecnom cintoríne. Vyvrcholenie osláv na poľskej strane sa uskutočnilo v Nowosielcach, kde boli vyznamenaní ešte žijúci účastníci bojov o Duklu, či už slovenskí, českí a poľskí vojaci a občania. Tento akt mal vysokú organizovaný, pieta, pokora a vďaka za oslobodenie tohto územia sa niesli celými oslavami.

Potom sa pokračovalo do Zarsinu k pamätníku čs. vojakov, pochovaných na miestnom cintoríne. Vyvrcholenie osláv na poľskej strane sa uskutočnilo v Nowosielcach, kde boli vyznamenaní doposiaľ žijúci účastníci bojov o Duklu - slovenskí, českí a poľskí občania. Tento akt už tradične vysokú úroveň - pieta, pokora a vďaka za oslobodenie tohto územia sa niesli celými oslavami v Poľsku. V parku školy v Nowosielcom sa nachádza veľký pamätník príslušníkom 2. čs. paradesantnej brigády, v obci Zarsin je spoločný hrob čs. parašutistov, ktorí tu boli pochovaní po oslobodení územia obce.

Pamätník arm.gen. L.Svobodu vo Svidníku Kolega Jano Gordík so zástavou KVV SR Delegácia KVV SR pri pamätníku vo Svidníku
Delegácie KVV SR pri pamätníkoch vo Svidníku

Na druhý deň, 6. októbra, pokračovali oslavy výročia na slovenskej strane bojiska z roku 1944 :  video >>>. Výročia KDO si pripomínajú aj v ČR - delegácie účastníkov bojov o Dukliansky priesmyk spoločne s diplomatmi z Česka sa zúčastňujú osláv na Slovensku a Poľsku pravidelne. Boje v Duklianskom priesmyku považujú českí historici za najväčšie v dejinách Československa :  video >>>.

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 13. 10. 2009