Aktuálne informácie o aktivitách a činnosti KLubu priateľov Francúzska a Slovenska
Sklabiňa G.Lannurien znak KPFaS Karol Pajer Bretonsko

Akademický sochár Štefan Pelikán prevzal cenu Európskej únie umenia

Akademický sochár Štefan Pelikán prevzal 27. 11. 209 na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lietavskej Lúčke cenu Európskej únie umenia (EÚU) za sochársku a maliarsku tvorbu. Štefan Pelikán získal cenu v kategórii Európska cena za umeleckú činnosť pre umelcov v odboroch umenia výtvarného, fotografického, literárneho, publikačného či dizajnu. „Ceny EÚU sa udeľujú v troch kategóriách. Za 10 rokov bola táto cena udelená umelcom z 31 štátov a štyroch kontinentov. Na Slovensku nie je mnoho jej držiteľov a myslím si, že Štefan Pelikán patrí medzi najvýznamnejších a určite si ju zaslúži,“ uviedol viceprezident Európskej únie umenia Petr Vašíček.

Lietavská Lúčka ŽS v Galante

Akad. sochár Š. Pelikán venoval veľkú časť svojej tvorby odkazu SNP

V tvorbe Štefana Pelikána dominuje sochárska práca od monumentálnych pamätníkových diel svetského i sakrálneho charakteru až po drobnú plastiku, pamätné medaily a plakety s dôrazom na portrét, pričom využíva aj modernú výpočtovú techniku. Bohato je tiež zastúpená maliarska tvorba, predovšetkým krajinomaľba, portrét a zátišia, ďalej grafika a v nej voľná kompozícia, figuratívna tvorba, krajina a úžitkové grafické žánre. Vytvoril aj scénografické štúdie pre divadlo, televíziu a módne prehliadky. Ako sochár pracuje s hlinou, drevom, kameňom, bronzom, mosadzou, meďou i betónom.

Hrad Strečno Zvonica s mohylou

Obrazy bojiska a mohyly francúzskych bojovníkov v SNP pri Strečne od Š. Pelikána

Akademický sochár Štefan Pelikán sa narodil 16. februára 1935 v Lietavskej Lúčke. V rokoch 1946 - 1950 navštevoval Meštiansku školu v Závodí, 1950 - 1951 v Keramickej škole Teplice - Šanov a na Akadémii výtvarných umení v Prahe študoval v rokoch 1951-1956. Po ukončení štúdia pracoval na Krajskom zväze spotrebných družstiev ( 1956 - 1970 ) a od roku 1970 je výtvarníkom v slobodnom povolaní, žije a tvorí v Lietavskej Lúčke. Je nositeľom vysokých domácich a zahraničných ocenení. Prezidentovi Klubu priateľov Francúzska a Slovenska Štefanovi Pelikánovi udelil Žilinský samosprávny kraj 17. decembra 2003 ocenenie Čestný občan.


<<< späť na hlavnú stránku
<<<  späť  na stránku KPFaS

Aktualizované 25. 5. 2010