Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR KaMC OS SR
 |   Aktuálne  | Video  | Výstavy  |
OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Klub vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, UTV


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 121 až 130 :

130.   Akademický sochár Štefan Pelikán prevzal cenu Európskej únie umenia

Majster Pelikán ( v strede ) po prevzatí ceny Akademický sochár Štefan Pelikán, prezident Klubu priateľov Francúzska a Slovenska, prevzal dňa 27. novembra 2009 na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lietavskej Lúčke cenu Európskej únie umenia za sochársku a maliarsku tvorbu. Cenu získal majster Pelikán v kategórii pre umelcov v odboroch umenia výtvarného, fotografického, publikačného, literárneho či dizajnu :  viac >>>


129.   S výstavou o Karolovi Pajerovi v Cran Gevier vo Francúzsku

Radnica v Cran-Gévier 20. až 25. novembra 2009 sa v Cran-Gévrier, v družobnom meste Trenčína, konal už VII. ročník Festivalu Slovenského a stredoeurópskeho filmu. Festivalu sa zo Slovenska zúčastnila aj delegácia mesta Trenčín na čele s viceprimátorkou mesta Jankou Fabovou. Delegácia z Trenčína uskutočnila v rámci festivalu niekoľko sprievodných podujatí, ktoré prezentovali vo Francúzsku nie len mesto Trenčín, ale aj Slovensko :  viac >>>


128.   Pripomeňme si Deň vojnových veteránov

Vlčie maky sa stali symbolom 11. novembra. História Dňa veteránov sa viaže k výročiu dňa ukončenia 1. svetovej vojny - 11. novembra 1918 o 11.01 hodine podpísalo Nemecko v železničnom vagóne pri Compiégne prímerie. Z iniciatívy Francúzska sa 11. november od roku 1919 stal v demokratických zemiach Európy, v USA a Kanade Dňom vojnových veteránov. Symbolom 11. novembra sa stali kvety vlčích makov a pieseň Flanderské polia.  viac >>>


127.   Trenčianska fotoskupina Méta vystavovala

Autori fotofrafií na 46. výstave Méta 2009 V poradí už 46. výstavu tvorivej fotoskupiny Méta si mohli záujemcovia v novembri 2009 prehliadnuť v Trenčíne. Časť výstavnej plochy bola venovaná kolekcii fotografií jedného zo zakladajúcich členov trenčianskej fotoskupiny, významného výtvarného fotografa Antona Štubňu (1934 – 1996), ako pripomenutie jeho nedožitých 75 rokov:  viac >>> + video.


126.   Vznik Československa je významnou súčasťou dejín Slovenska

Malý znak Česko-Slovenska Deň 28. október 1918 je jedným najvýznamnejších dátumov v modernej histórii Slovenska. Vznik Československa priniesol Čechom návrat štátnosti, Slovákom po odchode z Uhorska možnosť nebývalého kultúrneho rozvoja a zastavenie brutálnej maďarizácie. Až spoločný štát s Čechmi umožnil Slovákom sa dotvoriť na moderný národ:  viac >>>


125.   Stretnutie priateľov vo Vysokých Tatrách

Na štarte Sherpa Rayle Niekoľko členov Klubu priateľov VKK TM uskutočnilo už asi jedno z posledných stretnutí klubu v ( bývalých Vojenských ) Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare. Počas stretnutia uskutočnilo časť členov niekoľko túr na slovenskej aj poľskej strane Tatier, v nedeľu sa zúčastnili Sherpa rayle a výstupu na Rysya a večer otvorili "na rozlúčku" výstavku zo svojej tvorby a činnosti v priestoroch Klimatických kúpeľov:  viac >>>


124.   Otvorenie výstavy NATO a Ministerstva obrany SR

Logo pre zasadnutie NATO v Bratislave 22.- 23. októbra 2009. Na otvorení dvoch výstav v Bratislave dňa 20. októbra 2009 použilo MO SR stanicu poľnej pošty OS SR a filatelistické militárie, vydané MO SR pre neformálne stretnutie ministrov obrany členských štátov NATO ( ktoré sa konalo prvýkrát na Slovensku ). Prevádzku prezentačnej stanice poľnej pošty zabezpečili vojenskí veteráni-filatelisti z Trenčína, Oblastné riaditeľstvo pôšt Bratislava a pošta Bratislava 1.  viac >>>


123.   Mesiac úcty k starším v Trenčíne

Tombola na stretnutí seniorov v Trenčíne Deväť trenčianskych základných organizácií JDS ( Jednoty dôchodcov na Slovensku ) v spolupráci s mestom Trenčín pripravili 21. októbra 2009 pre svojich jubilujúcich členov slávnostné podujatie, spojené s odovzdávaním darčekov a gratulačných listov :  1. video. Na druhý deň usporiadal Klub vojenských veteránov Trenčín stretnutie seniorov, ktorého sa zúčastnili o.i. aj predstavitelia samosprávy :  2. video.


122.   Letectvo 1. čs. povstaleckej armády v SNP

La-5FN Krátko po vypuknutí Slovenského národného povstania vznikla na povstaleckom území Kombinovaná letka na letisku Tri duby. Významnou pomocou pre SNP bol 17. septembra 1944 prílet 1. československého stíhacieho pluku z územia ZSSR, ktorý bol prvou čs. jednotkou, presunutou na Slovensko zo zahraničia. Pluk pôsobil v tyle nepriateľa až do 25. októbra 1944 najskôr z poľného letiska Zolná a neskôr z letiska Tri duby :  viac >>>


121.   Účasť na oslavách 65. výročia bojov o Dukliansky priesmyk

... Pred 65 rokmi Červená armáda a 1. čs. armádny zbor v ZSSR dosiahli hranice Slovenska a začali sa prebíjať na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. 6. októbra 1944 vstúpili čs. vojaci na naše územie. Na Slovensku si tento deň pripomíname ako Deň obetí na Dukle. Spomienkových osláv Karpatsko-duklianskej operácie sa zúčastňujú aj delegácie Klubu vojenských výsadkárov SR :  viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                                    >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 121 až 130

Prepínač na www:

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
Červené barety

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


2. SV na vii


Foto ako prepínač 12 dielov video
o vzniku a bojis-
kách 2. svetovej vojny (1939-45)