Prvé vianočné sviatky na frontoch 1. svetovej vojny boli v roku 1914
09128a 09128b 09128c 09128d


Vianoce v roku 1914 na západnom a východnom fronte

"Veľká vojna" trvala v decembri 1914 už takmer štyri mesiace! Na východnom fronte bojovali so striedavými úspechmi vojská nemeckej a rakúsko-uhorskej monarchie proti Ruskej armáde. Na západe Európy sa tiahla súvislá frontová línia od kanála La Manche až po švajčiarske hranice. Tisíce vojakov proti sebe bojujúcich strán už zahynulo v zákopoch, na rozbahnenom bojisku alebo vo vojenských nemocniciach. Vojaci si až vtedy uvedomili, že reči mocnárov a politikov o návrate domov do Vianoc, boli iba prázdne sľuby. Podrobnejšie informácie je tu >>>

Na Vianoce v roku 1914 sa však západoeurópskom fronte odohrala bezprecedentná udalosť v histórii vojen 20. storočia - na mnohých miestach došlo k spontánnemu brataniu vojakov oboch znepriatelených strán. Tento ojedinelý jav sa v tak veľkom rozsahu už potom nikdy neopakoval a do európskej vojenskej histórie vstúpil ako „Vianočné prímerie 1914.“ Vojaci vyšli zo zákopov, podávali si ruky a vymieňali darčeky, spievali spolu koledy a zohrali dokonca proti sebe aj futbalový zápas. Podrobnejšia externá informácia je tu >>>Videoklip je prevzatý z YouTube 

Na väčšine bojísk "Veľkej vojny" však vojaci podobné krátke "Vianočné prímerie" nespoznali. Na východoeurópskom fronte však k ničomu podobnému nedošlo. Dôvod bol veľmi jednoduchý – obe znepriatelené strany ( na rozdiel od Britov, Francúzov aj Nemcov ) neoslavovali Vianoce v rovnakom čase. Zatiaľ čo v Rakúsko-Uhorsku aj v Nemecku sa riadili gregoriánskym kalendárom, tak v Rusku platil kalendár juliánsky. V dôsledku toho na východnom fronte prebiehali boje aj 24. - 25. decembra 1914 počas vianočných sviatkov podľa gregoriánskeho kalendára, tak aj 6. - 7. januára 1915 podľa juliánskeho kalendára.

Na prelome rokov 1914 - 1915 neboli Vianoce v Karpatoch sviatkami teda pokoja a lásky ani pre jednu z bojujúcich strán. V oboch uvedených vianočných dňoch sa línia frontu už dotýkala aj územia súčasnej Slovenskej republiky. Tiahla sa hlavnom hrebeni Karpát od sedla Dujava ( severne od Zborova ) cez Dukliansky priesmyk až k Lupkovskému priesmyku. Udalosti, ktoré zasiahli územie východného Slovenska na konci roka 1914 boli iba predzvesťou apokalypsy, ktorá tento región zasiahla v roku 1915. Podrobnejšie informácie je tu >>>

Prvá svetová vojna patrila k najkrvavejším udalostiam histórie ľudstva. Počas viac ako štyri roky trvajúceho konfliktu zahynulo najmenej 9 miliónov vojakov a približne 5 miliónov civilistov. Zázrak, ku ktorému došlo na prvé vojnové Vianoce v roku 1914 na časti západného frontu sa však už nikde a nikdy až do podpisu prímeria dňa 11. novembra 1918 neopakoval.

Súvisiaca informácia : Na Slovensku máme Vianoce aj Nový rok dvakrát

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 13.01.2010 - Aktualizované 25.12.2015