Československé vojenské jednotky vo Francúzsku 1939 - 1940
( odkazy na informácie a pojmy použité v článku č. 136 )

Na rozšírenie informácií a vysvetlenie pojmov súvisiacich s udalosťami o vzniku Československého odboja za obnovu republiky vo Francúzsku odporúča administrátor otvoriť si nasledujúce stránky Wikipédie :

 • ... po podpise zmluvy Pakt Ribbentrop-Molotov
 • Česko-slovenský vyslanec Štefan Osuský v Paríži *)
 • Česko-slovenský národný výbor v Paríži
 • div.gen. Rudolf Viest - jediný Slovák, ktorý dosiahol v ČSR hodnosť generála.
 • ... nemecké ťaženie - Bitka o Francúzsko v roku 1940
 • exprezident ČSR E. Beneš sa postavil na čelo čs. zahraničného odboja.
 • *) V polovici marca 1939 bola Hitlerom rozbitá Druhá republika Česko-Slovenská, v ktorej už získalo Slovensko autonómiu !

  Administrátor tiež odporúča si jednotlivé informácie otvoriť aj v iných jazykovových mutáciách, čo umožní porovnať si ich obsah.

  ( administrátor )


  <<<  späť na informáciu č.136
  Vložené 26.01.2020