Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Výročná členská schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR
Trenčín

V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 6. februára 2010 uskutočnila výročná členská schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR ( KVV SR ). Rokovania sa zúčastnilo 20 členov KVV a traja hostia, 6 členov bolo z rôznych dôvodov ospravedlnených. Z pozvaných hostí sa rokovania zúčastnil čestný predseda Slovenského leteckého zväzu (SLZ) Trenčín pplk.v.v. Jozef Šimon, predseda oblastného Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Ing. Pavol Rácz a tajomník KVV SR kolega MUDr. Ján Hanák.

Príhovor predsedu SLZ Trenčín Nástenka o činnostiach členov KVV TN Pamätná k 15. výročiu KVV SR Nový člen KVV TN D. Pelech
Z rokovania VČS oblastného KVV SR v Trenčíne

Prednesená Správa o činnosti KVV v oblasti Trenčín bola s veľkou pozornosťou vypočutá a jednomyseľne prijatá. Hlavné aktivity boli v roku 2009 zamerané na účasť v mnohých akciách, organizovaných KVV SR Žilina, Bratislava, Prešov a na akciách organizovaných inými klubmi a združeniami, v ktorých pôsobia tiež naši členovia. Veľmi dobrá spolupráca a účasť je na aktivitách Klubu výsadkových veteránov Zlín z Českej republiky. Medzi najaktívnejších členov KVV Trenčín sa radí kolega Mikulovský, medzi aktívnych kolega Ondráš, Pivoluska a Krajčír. Kolegyňa Škriečková a Herman spolu s kolegom Mikulovským patria medzi najaktívnejších v turistike v rámci Klubu slovenských turistov. Kolega Papiernik reprezentuje Klub ako člen alpinistickej skupiny. Významným reprezentantom Klubu sú kolegovia Dibala ako numizmatik, historik a pracovník v oblasti múzejníctva a prednáškovej činnosti, kolega Slezák ako filatelista, kolega Činčár ako umelec trenčianskeho regiónu. Kolega Vestenický ako poslanec NR SR reprezentuje vojenskú obec v parlamente SR.

... ... Delegácia KVV TN s hostiteľmi
Z diskusie na VČS oblastného KVV SR v Trenčíne

Pri príležitosti životného jubilea bola kolegovi Dibalovi predsedníctvom KVV SR udelená pamätná plaketa Štefana Baniča k 15.výročiu založenia KVV SR spolu s pamätným listom KVV Trenčín. Na VČS bol za riadneho člena prijatý kolega Dušan Pelech z Drietomy. Otázky nadnesené v diskusii budú analyzované na stretnutí výboru klubu v marci. Na záver VČS bola schválená Správa o činnosti, Správa o hospodárení a Plán činnosti na rok 2010. Výmena skúseností pri káve spolu s malým občerstvením prispeli k príjemnému ukončeniu schôdze.

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 16. 2. 2010