Aktivity organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska na Trenčiansku ( TSK )
Prepnúť na w-stránku mesta Trenčín Prepnúť na w-stránku Melčice-Lieskové pamätná izba Smreka Prepnúť na w-stránku JDS Prepnúť na w-stránku sociálneho ústavu Prepnúť na w-stránku Chocholna-Velčice Prepnúť na w-stránku Adamovské Kochanovce.sk/
Erby obcí, 2 foto a logo JDS slúžia súčasne ako prepínače na príslušné w-stránky
IX. Náučno-turistický zraz Jednoty dôchodcov Slovenska okresu Trenčín
Adamovské Kochanovce 9. júna 2010

( stránka bude ešte aktualizovaná )

Náučno turistický zraz Jednoty dôchodcov okresu Trenčín /JDS/, v poradí už IX., usporiadali 9. júna 2010 v Adamovských Kochanovciach Základné organizácie Jednoty dôchodcov č. 11 Melčice– Lieskové, č. 17 Chocholná-Velčice, č. 22 Melčice-Lieskové a č. 14 Adamovské Kochanovce.

10158a 10158b 10158c
Zahájenie NTZ v Kochanovských Adamovciach - foto sa po "kliknutí" zväčšia

Podujatie slávnostne otvoril predseda Okresnej organizácie JDS Mgr. Mikuláš Medvec. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili Ing. Stráňaiová, prednostka Obvodného úradu v Trenčíne, starostovia usporiadateľských obcí Ing. Michal Križan, Ing. Miroslav Matiaš a Ing. Ľubomír Škriečka. Menovaní starostovia obcí významne prispeli k úspešnému priebehu celého zrazu. Po slávnostných príhovoroch hostí sme začali plniť program Zrazu.

10158d 10158e 10158f
V rámci NTZ sa uskutočňujú aj prezentácie pamätihodností v obciach

Zo všetkých 29 základných organizácií JDS sa uvedenej akcie zúčastnilo celkom 120 účastníkov. V rámci celodenného programu bola návšteva rím. kat. kostola Petra a Pavla v Adamovských Kochanovciach a ev.a.v. kostola v Adamovských Kochanovciach, pripomenuli sme si rodisko básnika a ev.av. farára Vladimíra Roya pri pamätnej tabuli. Po presune do susedných Melčíc-Lieskového bol podaný historický prehľad o rozvoji osídlenia a pamätihodnostiach v usporiadateľských obciach. Zvlášť bola venovaná pozornosť básnikovi Jánovi Čietkovi – Smrekovi, ktorého pamätník a pamätnú izbu si mali možnosť účastníci pozrieť. Sprievodkyňou po histórii celého okolia bola pani Dr. Mária Vašková.

10158g 10158h 10158i
Na záver NTZ vystúpili súbory dôchodcov z hostiteľských obcí

Po obede sme uskutočnili vychádzku do parku v časti obce Adamovce, kde sme si pozreli kaštieľ, v ktorom je Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti. O činnosti tohto zariadenia nás informoval riaditeľ pán Mgr. Ján Rídzik. V rámci kultúrneho programu vystúpil detský folklórny súbor Vretienko z Adamovských Kochanoviec a ženská spevácka skupina, Kolovrátok z Melčíc-Lieskového a Studienka z Chocholnej-Velčíc. Do tanca zahrala hudobná skupina z Chocholnej-Velčíc.

10158j 10158k 10158l
Súčasťou NTZ bola aj návšteva kostolov v Kochanovských Adamovciach

Za vydarené podujatie a spokojnosť všetkých účastníkov patrí poďakovanie všetkým starostom a členom výborov základných organizácií JDS z usporiadateľských obcí!

Text : Ing. Emília Kontrová
<<< späť
<<< späť na hlavnú stránku.

vložené 10. 6. 2010 - aktualizované 16. 6. 2010