Japonsko rozpútalo a prehralo druhú svetovú vojnu v Ázii a Tichomorí
  10166a 10166b 10166c 10166d

Cesta Japonska do vojny s koloniálnymi veľmocami a USA
( modrý text slúži aj ako prepínač na viac informácií )

Keď sa v druhej polovici 19. storočia Japonské cisárstvo vzdalo svojej izolácie, začalo veľmi rýchle naberať na sile aj význame. Vďaka nevídane rýchlej industrializácii a modernizácii porazilo v roku 1895 Čínu vo vojne o vplyv nad Kóreou. V roku 1905 zvíťazilo nad Ruskom vo vojne o hegemóniu v juhovýchodnej Ázii. V prvej svetovej vojne sa pridalo na stranu Dohody, za čo s minimálnym úsilím získalo nemecké kolónie v Pacifiku. Do medzivojnového obdobia vstúpilo Japonsko silné a so zdanlivo uspokojenými ambíciami. Situácia sa však dramaticky zmenila s rastúcou hospodárskou krízou. Japonská ekonomika bola výrazne závislá na dovoze lacných kovov (železa a ocele) a najmä ropy, ale aj potravín. Najvyššie politické kruhy v Japonskom cisárstve ovládol vypätý militarizmus a nacionalizmus, ktorého zástancovia presadzovali vytvoriť vlastnú koloniálnu ríšu. Ďalšia japonská agresia bola už iba otázkou času.

Nárast militarizmu v medzivojnovom Japonsku

Japonsko obrátilo znova pozornosť na Čínu ako na rozľahlú a veľmi nestabilnú krajinu s obrovským nerastným bohatstvom a lacnou pracovnou silou. Už počas I. svetovej vojny využilo zaneprázdnenie ostatných mocností bojom na frontoch a predložilo Číne tzv. 21 požiadaviek, ktorými si chcelo zaistiť prioritné postavenie voči ostatným mocnostiam. Po vojne sa muselo dočasne zriecť niektorých svojich extrémnych požiadaviek, ktoré vyvolali protesty Číňanov aj nevôľu koloniálnych mocností v priebehu versailleskej konferencie. Japonsko stupňovalo agresívnu politiku voči Číne na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov. V septembri 1931 zinscenovala japonská armáda incident pri Mukdene, ktorý poslúžil ako zámienka k útoku japonskej armády na severovýchodnú čínsku provinciu Mandžusko. Následne tam vytvorili bábkový štát Mandžukuo, ktorý dodával Japonsku lacné suroviny. Súčasne s operáciami v Mandžusku sa Japonci pokúsili vylodiť v Šanghaji, ale sily čínskej 19. kuomintangskej armády ich odrazili.Podobné videá sú dostupné na :  YouTube 

Rozpútanie tzv. 2. japonsko-čínskej vojny

V roku 1937 Japonsko ovládlo provincie Džehol a Čahar. Japonská cisárska armáda obsadila Peking aj vtedajšie hlavné mesto Nanking, kde sa dopustila mimoriadne ohavného a do tej doby nevídaného masakru civilistov. Japonci ťažili zo svojej vojenskej prevahy, ako aj z nedôsledného postoja imperialistických mocností a Spoločnosti národov, ktoré od roku 1931 neboli schopné učiniť rázne kroky na zastavenie japonskej invázie. Aj keď kuomintangská vláda v Číne dosiahla dohodu s komunistickou armádou o spoločnom boji proti agresorovi, japonské sily v prvých mesiacoch vojny rýchlo postupovali. Okrem severnej ofenzívy, pri ktorej obsadili Peking, začali Japonci postup aj v strednej Číne, ktorým ohrozili aj Šanghaj. Útok na Šanghaj začali 13. augusta a 12. novembra 1937 obrana mesta kapitulovala. V meste vytvorili v roku 1940 bábkovú vládu a aby nevyvolali konflikt zo západnými mocnosťami, ponechali v ňom tzv. settlementy a dočasne sa nedotkli sa cudzích koncesií. Podrobnejšie informácie a 2. video sú tu :  otvoriť >>>

m0853a
Územia ovládané Japonskom v roku 1939 - po kliknutí sa mapa zväčší

V roku 1938 potom japonská armáda si otestovala schopnosť Sovietskeho zväzu brániť svoje ďalekovýchodné územia. Bitka pri jazere Chasan sa však skončila víťazstvom Červenej armády a bitka pri rieke Chalchyn-Gol o rok neskôr tiež. Japonská vláda potom uprednostnila stratégiu získavania zdrojov v juhovýchodnej Ázii a západnom Pacifiku, presadzovanú velením vojnového loďstva. Prvý úspech naopak priniesli nátlakové akcie na už "vichistické" Francúzsko, keď Japonsko získalo základne vo Francúzskej Indočíne. Japonsko získalo potrebné suroviny, ktoré mu už umožnili pokračovať vo vojne s Čínou. Jeho plány sa však začali krížiť so záujmami USA, ktoré nemali v úmysle dovoliť Japonsku získať v juhovýchodnej Ázii dominanciu. V roku 1941 presadili embargo na dovoz železa aj ropy do Japonska, jeho bankové účty v USA zablokovali. Japonsko bolo postavené pred voľbu, buď vzdať sa ambícií na vybudovanie svojej koloniálnej ríše, alebo viesť vojnu s USA a Veľkou Britániou, v ktorej mohlo iba veľmi ťažko dosiahnuť víťazstvo. Podrobnejšie informácie a 3. video sú tu :  otvoriť >>>

Súvisiaca informácie :

  • Udalosti vedúce k rozpútaniu II. svetovej vojny - 2. časť
  • Japonskom vyvolaný konflikt so ZSSR pri jazere Chasan
  • ( administrátor použil mapy z Wikipedie )


    <<<  späť na informáciu č.166
    Vložené 21. 01. 2017