Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Výstup k pamätníku príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády na vrch Slemä
( informácia bude ešte aktualizovaná )

Počas 10 dňového zasadenia 2. čs. paradesantnej brigády do bojov Karpatsko-duklianskej operácie dosiahol zväzok významné bojové úspechy, získal potrebné bojové skúsenosti a stratil v bojoch 625 vojakov. Z dôvodu, že sa Karpatsko-duklianska operácia nerozvíjala dostatočne dynamickým tempom, sovietske velenie vyslyšalo prosby povstalcov a stiahlo brigádu do Krosna, aby mohla byť premiestnená na povstalecké územie Slovenska.

Presun 2. čs. paradesantnej brigády na povstalecké územie sa začal 26. októbra a trval do 19. októbra 1944. Letectvo Červenej armády prepravilo na bojujúce Slovensko celkom 1739 osôb a veľké množstvo materiálu. Výsadkári ihneď po prílete na letisko Tri duby nastupovali na najviacej ohrozené úseky fronty a spolu s povstaleckou armádou a partizánmi zadržovali útočiace nacistické jednotky.

... ...
Počasie počas 16. ročníku výstupu bolo prekrásne

Na Slemä sa 13. októbra 1944 zrútilo jedno zo sovietskych dvojmotorových dopravných lietadiel typu Li-2, ktoré prepravovalo na Slovensko 13 príslušníkov delostreleckej jednotky 2. čs. paradesantnej brigády. V troskách lietadla s nimi zahynulo aj 6 príslušníkov sovietskej osádky. Všetci boli pochovaní boli v obci Nižná Boca. Po vojne boli ich telá exhumované a prevezené na vojenské cintoríny – čs. výsadkári boli pochovaní na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši bez označenia hrobu ich menami.

... ...
Účastníci výstupu na Slemä a na jeho vyhodnotení v L.Jáne

Klub vojenských výsadkárov SR, oblastný klub Žilina, dal vypátrať hrob, do ktorého boli čs. pochovaní výsadkári. Členom klubu sa podarilo zistiť aj mená na tabuli neuvedených sovietskych letcov. KVV Žilina doplnil pamätník tabuľou s ich menami a aj označil hrob výsadkárov v Liptovskom Mikuláši. Za 16. rokov sa bohužiaľ na Slemä mnoho zmenilo – hyeny z radov „zberateľov trofejí“ poprekladali a naďalej rozoberajú trosky lietadla, ukradli aj pôvodnú tabuľu z pamätníka !

Univerzálna navigačná mapa    Základné info o lietadle Li-2 na Slemä :  viac >>>

Pánom Vladimírom Pilárikom bola na ZO SZPB v obci 11. júla 2008 dodaná náhradná tabuľa, ktorá je na pamätníku v súčasnosti. Dúfajme, že tam vydrží min. toľko čo pôvodná pamätná tabuľa...

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 10. 10. 2010