Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Jubilejné „Stretnutie 2010“ v Prostějove

informácia bude ešte aktualizovaná

V dňoch 15. až 17. septembra 2010 sa po 5 rokoch uskutočnilo stretnutie výsadkových veteránov AČR a ASR v Prostějove. Stretnutie malo charakter jubilejného na počesť 50. výročia presťahovania výsadkového zväzku vtedajšej ČSĽA z Prešova do Prostějova v r. 1960. Usporiadajúci Klub výsadkových veteránov Prostějov tento punc jubilejnosti potvrdil vynikajúcou prípravou i priebehom stretnutia.

obr. 10174a obr. 10174b obr. 10174c

Fotografie z priestorov stretnutia v Prostejove - Hamroch
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Za náš KVV Trenčín sa stretnutia zúčastnili kolegovia Bočkay, Balažovič, Krajčír, Mikulovský a Pivoluska, ktorí ocenili celý pobyt vo výcvikovom priestore - od ubytovania v Hoteli Hamry cez večerné posedenie pri vatre s vystúpením hudobných telies až po perfektné ukážky supermodernej výsadkovej a bojovej techniky a zručnosti výsadkárov elitnej 601. špeciálnej skupiny z Prostějova.

obr. 10174a obr. 10174b obr. 10174c

Fotografie z priebehu stretnutia v Prostejove
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Nezabudnuteľné bolo aj záverečné zhodnotenie uplynulého obdobia s diskusiou v divadelnej sále Národního domu Prostějov, za účasti najvyšších predstaviteľov mesta a Ministerstva obrany ČR až po exkurzou po pamätihodnostiach mesta Prostějov.

text MUDr. B. Bočkay - foto Ing. M. Pivoluska

Súvisiace informácie : Setkání výsadkových veteránů 2010  viac >>>

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 14. 12. 2010