Informácia o prednáške archeológa v Klube numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ...

Nálezy mincí na Slovensku s dôrazom na Považie
( informácia bude ešte aktualizovaná )

Trenčiansky numizmatici organizujú pravidelné prednášky so zaujímavým zameraním, aukcie a výmenné burzy mincí, bankoviek a medailí, vydávajú aj pamätné medaile k významným výročiam a udalostiam. Na 14. október 2010 pripravil Klub numizmatikov pri Posádkovom klube v Trenčíne v spolupráci s pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) pre svojich členov, ako aj pre trenčiansku verejnosť pútavú prednášku. Hosť PhDr. Ján Hunka, CSc. z archeologického ústavu v Nitre prednášal o histórii mincovania v Uhorsku, ako aj o zaujímavých nálezoch mincí na našom území s dôrazom na Považie.

obr. 10175x obr. 10175y obr. 10175z
Fotografie z prednášky v Klube numizmatikov 14.10.2010
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

V závere prednášky poukázal na škody spôsobované vykrádaním nálezísk skupinami zlodejov, vybavených spravidla špičkovými detektormi kovov. Títo zlodeji získavajú pomocou citlivej detekčnej techniky nálezy často nevyčísliteľnej historickej hodnoty, ktoré predávajú rôznym záujemcov cestou priekupníkov ako na Slovensku, tak aj mimo územie republiky. Okrem toho, že znemožňujú získať vypovedaciu hodnotu nálezov cestou ich odborného spracovania, vo väčšine prípadov znehodnotia ešte aj vlastné nálezisko.

Ing. Ján Dibala
predseda Klubu numizmatikov pri PK Trenčín a pobočky SNS v Trenčíne

Súvisiace informácie :

  •   VČS Klubu numizmatikov pri PK v Trenčíne
  •   40 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne


      <<<  späť
    Aktualizované 14. 11. 2010