Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
informácia bude ešte aktualizovaná

V priestoroch Posádkového klubu Trenčín sa 5. februára 2011 uskutočnila výročná členská schôdza (VČS) klubu vojenských výsadkárov (KVV). Rokovania sa zúčastnilo 20 členov a 17 hostí oblastného klubu. Z dôvodu nemoci a iných povinností bolo ospravedlnených 8 členov. Ako hostia boli pozvaní predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Ing. Forgách, predseda Klubu letcov pri SLZ Trenčín mjr.v.v. Sekereš, predsedovia oblastných KVV Bratislava kol. Hreha, Banská Bystrica kol. Kavický, Žilina kol. Glatter, zástupca pobočky KVV z Vrútok kol. Švrlo a programová referentka Posádkového klubu Trenčín p. Koprivňanská. Na VČS bola pozvaná aj manželka zosnulého gen.v.v. Repaského p. Veronika Repaská. Pozvanie prijal a VČS sa zúčastnil predseda KVV SR plk.v.v. Múdry a tajomník KVV SR kol. Hanák. VČS sa zúčastnili naši kolegovia z Klubu výsadkových veteránov ČR z Uherského Brodu a Slavičína :

obr. 11187a obr. 11187b obr. 11187c
Členovia a hostia KVV SR - oblastného klubu Trenčín na VČS dňa 5. 2. 211
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Pracovné dokumenty prednesené predsedom klubu plk.v.v. Ing. Krajčírom boli pozorne vypočuté a uznesením zo schôdze prijaté. Hlavné aktivity boli a budú aj v roku 2011 zamerané vo vnútri klubu na prednáškovú činnosť, premietanie filmov, fotografií, DVD a smerom k iným oblastným KVV SR a KVV ČR účasťou na ich aktivitách. Značná pozornosť bola venovaná aj účasti na akciách organizovaných inými spoločenskými organizáciami a združeniami v Trenčíne, v ktorých pracujú naši členovia.

obr. 11187d obr. 11187e obr. 11187f

Na VČS bol ako nový člen prijatý kolega Dužek, rokovania sa zúčastnil aj budúci člen kol. Michal Forgách. Pri príležitosti životného jubilea bola pamätným listom ocenená kol. Škriečková a kolega Mládenek. K výbornému záveru VČS prispelo bohaté občerstvenie s výmenou osobných skúseností členov a hostí klubu.

Plán práce KVV Trenčín na rok 2010 je tu :  otvoriť text >>> 

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 17. 2. 2011