Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána PK TN PK TN PK TN

Narodili sme sa, aby sme odpúšťali. Ale nezabúdali !

Pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 66. výročia slobody, vykúpenej aj šesťdesiatimi deviatimi obeťami umučených gestapákmi a príslušníkmi Hlinkovej gardy len niekoľko mesiacov pred skončením druhej svetovej vojny, sa popri predstaviteľoch mestskej a krajskej samosprávy zúčastnili aj priami účastníci protifašistického odboja, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, delegácie Veliteľstva pozemných síl OS SR, Klubov pôsobiacich v PK Trenčín, Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianskych združení, politických strán a nechýbali ani žiaci trenčianskych základných škôl :

obr. 11193a
Účastníci pietnej spomienky na trenčianskej Brezine
( po "kliknutí" sa foto zväčší...)

Po pietnom akte sa prítomným prihovoril trenčiansky primátor Richard Rybníček, ktorý okrem iného povedal, že sa v úcte skláňa pred obeťami druhej svetovej vojny a pred tými, ktorí neváhali za slobodu zaplatiť tým najvzácnejším, vlastným životom. „Preto je dobré, keď popri neustálom pachtení sa za niečím dokážeme zastaviť sa, pospomínať a vzdať úctu tým, ktorým ďakujeme za to, že môžeme žiť“ povedal primátor. Pietnej spomienky sa zúčastnil aj predseda Ústrednej rady SZPB Pavol Sečkár, ktorý v krátkom vystúpení pripomenul hrôzy druhej svetovej vojny a jej obete. Zároveň aj varoval pred vzmáhajúcim sa neofašizmom zdôrazňujúc: Narodili sme sa, aby sme odpúšťali. Ale nezabúdali!

obr. 11193b obr. 11193c

Po pietnej spomienke na Brezine primátor Richard Rybníček prijal na mestskom úrade ešte žijúcich priamych účastníkov protifašistického odboja v druhej svetovej vojne. Zároveň predseda ÚR SZPB Pavol Sečkár odovzdal najstaršiemu bojovníkovi, 99-ročnému generálovi Jánovi Strculovi, Pamätnú medailu M. R. Štefánika I. stupňa. Z pietnej spomienky na 66. výročie oslobodenie odvysielala Trenčianska televízia nasledujúcu videoreportáž :  prehrať >>>

obr. 11193d
Účastníci turistického pochodu pri pietnej spomienke na Jankovom vršku

Na druhý deň, v sobotu 9. apríla, sa pri príležitosti spomienky na oslobodenie Trenčína uskutočnil aj 36. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka", na organizácii ktorého sa podiela aj Turistický oddiel OKTS Dukla Trenčín. Tradíciu pochodu založili príslušníci dnes už nejestvujúceho vojenského leteckého útvaru v Trenčíne :

Text a foto: Oľga Kajabová

Pochodu sa zúčastnilo celkom 133 aktérov. 50km trasu prešlo 47 vytrvalcov, ostatní si vybrali jeden z dvoch 25km úsekov. Prvý viedol z Jankovho vršku do malebnej dedinky Krásna ves, kde ich čakal autobus usporiadateľov. Druhý úsek viedol z Krásnej Vsi do Trenčína. Všetkým účastníkom pochodu venovali jeho organizátori pamätné odznaky a účastnícke listy. Organizátori dúfajú, že tradícia pochodu bude mať aj v budúcnosti zanietených pokračovateľov.

Súvisiace informácie :

  •  Masové hroby a cintorín obetí na Brezine
  •  Obete pochované pri pamätníku na Brezine


    <<<  späť
    Vloženéné 18. 4. 2011 - Aktualizované 18. 5. 2011