Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Nezabudli na 66. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe

Slávnostné stretnutie pri pamätnej doske otvoril vedúci PK Trenčín Stanislav Martinák. Krátky príhovor na tému významu výročia porážky fašizmu a nacistického Nemecka predniesol predseda Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja v 2. svetovej vojne ( 1939 -1945 ) Miroslav Ondráš. Stretnutia sa zúčastnili veliteľ Pozemných síl genmjr. Ing. Ján Salaganič, veliteľ Síl výcviku a podpory genmjr. Ing. Peter Vojtek, delegácie profesných klubov pôsobiacich pri PK Trenčín, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov Slovenska :

obr. 11194a obr. 11194b
Stretnutie pri pamätnej tabuli na budove PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po slávnostnom stretnutí nasledovalo stretnutie s jubilujúcimi účastníkmi bojov 2. svetovej vojny. Pri príležitosti 90-tych narodením zaželali členovia Klubu vojenskej histórie a prítomní hostia nprap.v.v. Jurajovi Hermanovskému a odovzdali mu pamätný list Odbojovej historickej skupiny príslušníkov 1. čs. armády v SNP. Druhému jubilantovi, genmjr.v.v. Jánovi Strculovi, zablahoželali v priestoroch Klubu vojenských veteránov Trenčín k jeho 99. narodeninám velitelia Pozemných síl, Síl výcviku a podpory a členovia rady klubu :

obr. 11189a obr. 11189b
Blahoželanie k 90. narodeninám nprap.v.v. Jurajovi Hermanovskému

Slávnostné stretnutie pripravili Posádkový klub Trenčín v spolupráci s Klubom vojenskej histórie protifašistického odboja a Klubom vojenských veteránov Trenčín, pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín.

Súvisiace informácie :

  •  V 2. svetovej vojne Spojenci porazili nacistické Nemecko
  •  Občania rozbitého Československa v bojoch proti fašizmu po boku Spojencov v 2. svetovej vojne

    Text a foto : KVH PFO / ZO SZPB TN - 1


    <<<  späť
    Vložené 26. 5. 2011