Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Dve prednášky k 70. výročiu napadnutia ZSSR nacistickým Nemeckom

Pri príležitosti 70. výročia napadnutia Sovietskeho zväzu ( ZSSR ) ozbrojenými silami nacistického Nemecka a jeho satelitných štátov, uskutočnili sa v Posádkovom klube (PK) Trenčín dve prednášky. Prvú zorganizoval Klub numizmatikov, trenčianskych historikov SHS a Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky SAV, pôsobiaci pri PK Trenčín. Bola o účasti slovenských vojakov vo vojne proti ZSSR a predniesol ju Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. z Vojenského historického ústavu Bratislava. Na prednáške boli prezentované nové informácie z nemeckých archívov, ktoré dokumentujú úsilie predstaviteľov vojnovej Slovenskej republiky zúčastniť sa napadnutia ZSSR, ako aj ďalších bojov na východnom fronte aj po zastavení operácie Barbarossa.

obr. 11197a obr. 11197b
Účastníci prvej prednášky - po "kliknutí" sa foto zväčší

Druhú ( audiovizuálnu ) prednášku o prípravách, zahájení, priebehu a neúspešnom konci operácie Barbarossa pripravil a usporiadal Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja ( v druhej svetovej vojne ), pôsobiaci pri Posádkovom klube Trenčín. Prednáška bola vypracovaná s využitím najnovších zahraničných odborných publikácií, dobových dokumentov, fotografií a filmov, vydaných vo Francúzsku a Ruskej federácii k výročiam bojov na jednotlivých frontoch - predovšetkým k 65. výročiu skončenia druhej svetovej vojny. Vydané boli s cieľom pripomenúť najmä mladej generácii, ako ťažko museli Spojenci vybojovať víťazstvo nad nacistickým Nemeckom :  viac + video o operácii Barbarossa.

Súvisiaca informácia :  Veľká vlastenecká vojna - aktualizovaná informácia 28.2.


<<<  späť
Vložené 4. 7. 2011 - aktualizované 15. 12. 2011