Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Spoločný tematický zájazd do Terezína, Lidíc a Prahy

Žilinský klub Zväzu vojakov Slovenskej republika ( ZV SR ) zorganizoval v dňoch 17. a 18. júna 2011 tematicky zájazd "Po stopách holokaustu" do Terezína a Lidíc. Po prehliadke malej pevnosti a mesta Terezín nasledovala krátka zastávka v národnom pamätníku Lidice. Na druhý deň sa všetci v Prahe zúčastnili dvoch pietnych stretnutí na pamiatku čs. parašutistov, ktorí zahynuli v boji za slobodu svojej vlasti a proti nacistickým okupantom :  viac >>>

obr. 11198a obr. 11198b
Účastníci zájazdu v Malej pevnosti Terezín - po "kliknutí" sa foto zväčší

Prvým cieľom zájazdu bola návšteva mesta Terezín, ktorá sa začala pri pamätníku holokaustu v jeho tzv. Malej pevnosti. Potom nasledovala prehliadka mesta, ktorého história je spojená najmä s hroznou tragédiou Židov v období druhej svetovej vojny. V Malej pevnosti zriadilo pražské gestapo v júni 1941 policajné väznice, v ktorých bolo povraždené tisíce odporcov nacistického Nemecka. Ešte 2. mája 1945 bolo na priamy rozkaz K. H. Franka v Malej pevnosti zastrelených 52 vlastencov ( s výnimkou jedného ) z odbojovej mládežníckej organizácie Predvoj. Po položení venca na popravisku zhliadli účastníci zájazdu nacistami natočený film, zastierajúci hroznú skutočnosť v meste :  viac >>>

obr. 11198c obr. 11198d
Účastníci zájazdu v krematóriu bývalého ghetta a pevnosti Terezín

Zástavkou na ceste do Prahy bola česká Národná historická pamiatka - Pamätník Lidice. Do osudu dediny Lidice kruto zasiahla okupácia ČSR a najmä atentát na tzv. ríšskeho protektora Heydricha. Napriek tomu, že Lidice nemali s týmto činom nič spoločné, gestapo si našlo zámienku na brutálny akt pomsty na obyvateľoch obce. Obeťami nacistického vraždenia 10. júna 1942 sa stalo 340 lidických občanov: 173 mužov bolo zastrelených priamo v dedine, ženy boli odvlečené do koncentračného tábora Ravensbrűck, niekoľko detí bolo daných na ponemčenie ( po vojne boli nájdené) a ostatné zahynuli v poľskom Chromne. Dedina bola vydrancovaná, vypálená a zrovnaná zo zemou tak, že v roku 1943 zostala po nej iba holá plaň :  viac >>>

obr. 11198e obr. 11198f
Účastníci zájazdu v parku nad vypálenou obcou Lidice

Druhý deň zájazdu bol venovaný účasti na spomienkovom stretnutí v Prahe, usporiadanom na počesť hrdinskej smrti parašutistov operácie Antropoid a výsadkárov v druhej svetovej vojne. Každoročne sa v Prahe (vždy 18. júna) uskutočňujú dva pietne akty: prvý pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici a druhy pri pamätníku parašutistov v Prahe-Dejviciach. 18. júna 1942 v krypte chrámu sv. Cyrila a Metoda zahynuli v boji s presilou čs. parašutisti Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý, Jozef Valčík. Všetci boli vysadení z Británie, aby na území vtedajšieho protektorátu plnili spravodajské a diverzné úlohy. Parašutisti Gabčík, Kubiš a Opálka uskutočnili atentát na R. Heydricha :  viac >>>

obr. 11198g obr. 11198h
Delegácia KVV SR a ZV SR pri chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe

Dvojdňový zájazd bol fyzicky náročný, ale aj veľmi poučný. Účastníci zájazdu získali veľa nových poznatkov, videli miesta historický zaujímavé a rozšírili svoje poznanie. Predovšetkým však dôstojne reprezentovali Zväz vojakov Slovenskej republiky a Klub vojenských výsadkárov SR v zahraničí. Na všetkých stretnutiach našli nových priateľov a zdraví sa vrátili domov, aby svoje nové skúsenosti a informácie odovzdali všetkým, ktorí o ne prejavia záujem.

obr. 11189i obr. 11189j
Účastníci pietneho aktu pri pamätníku čs. parašutistov v Prahe-Dejviciach

Poďakovanie si zaslúži RSDr. Juraj Drotár, viceprezident ZV SR, za zorganizovanie, prípravu a realizáciu zájazdu s aktuálnym tematickým zameraním. Skúsenosti zo zájazdu potvrdili, že by sa podobný zájazd mal uskutočniť v podobnej tematicky zameranej úrovni aj na budúci rok, t.j. pri príležitosti 70. výročia operácie Antropoid. Účastníkom atentátu a posledného boja siedmych čs. parašutistov na Resslovej ulici bol aj Slovák Jozef Gabčík, ktorý svojim činom potvrdil účasť nášho národa v boji proti nacistickému Nemecku a jeho predstaviteľom, realizujúcim Hitlerove ciele na likvidáciu nenemeckých národov v strednej a východnej Európe :  viac >>>

Súvisiace informácie :

  •  Spomienkové akty k 68. výročiu smrti siedmych čs. parašutistov v Prahe
  •  Pieta v Prahe - videoreportáž z roku 2010


    <<<  späť
    Vložené 26. 6. 2011, aktualizované 28. 6. 2011