Čs. parašutisti ukázali svetu že doma aj v zahraničí existuje čs. protifašistický odboj
... ... ... ... ...

Spomienkové akty k 68. výročiu smrti siedmych čs. parašutistov v Prahe
( stránka bola 17.9.2010 doplnená o videoreportáž )

Vysokí štátni predstavitelia a vojaci ČR, veteráni i občania Prahy si už tradične dňa 18. júna pripomínajú výročie statočného boja, ktorý proti nacistickej presile vybojovali siedmy čs. parašutisti, vysadení na územie Česka z Veľkej Británie. Parašutisti sa po vykonaní atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha ukryli v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe. Tam ich po niekoľkých týždňoch a zrade jedného z nich našlo gestapo a porazilo ich v dlhom boji : viac >>>

Delegácie vlády ČR Zahraničné delegácie Pravoslávni duchovní

Pietny akt pred chrámom sv. Cyrila a Metoda ( po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

Najvýznamnejšia operácia čs. odboja s krycím názvom Antropoid sa uskutočnila 27. mája 1942 na pražskej križovatke vtedajšej Kirchmayerovej triedy (dnešnej Zenklovej ulice) s ulicou V Holešovičkách. Atentát na generála SS R. Heydricha bol pripravený a realizovaný na základe rozhodnutia čs. exilovej vlády v Londýne. Vvykonali ho čs. parašutisti Josef Valčík, Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Aj keď atentát mal pre český národ ďalekosiahle následky a nacisti ešte viac zosilnili teror, vzbudil vo svete veľký ohlas. Briti anulovali svoj podpis na Mníchovskej dohode a Československu bola prisľúbená povojnová obnova v jeho „predmníchovských“ hraniciach.

Bývalí čs. parašutisti SOE Účastníci domáceho odboja a delegácia zo Škótska Delegácia KVV ČR

Delegácie Čs. obce legionárskej a Čs. obce sokolskej (4) účastníkov domáceho odboja,
veteránov zo škótskeho Arisaigu (5) a Klubu výsadkových veteránov ČR (6).

Dňa 18. júna 2010 ubehlo práve 68 rokov od smrti československých výsadkárov, ktorí atentát na ríšskeho protektora a generála SS Hendricha uskutočnili, alebo sa na jeho uskutočnení podieľali. Medzi zahraničnými účastníkmi slávnostného aktu bola aj praneter jedného z výsadkárov - Jozefa Gabčíka, pani Katarína Tomčíková zo Žiliny. Pamiatke padlých parašutistov sa prišla pokloniť do Prahy spoločne s jedinou (!) delegáciou zo Slovenska, zloženou z členov Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky : video >>>

Bývalí čs. parašutisti SOE Delegácia KVV SR Vence až zo Škótska

Pietny akt pri pamätníku čs. parašutistov v Dejviciach

Podrobnejšie informácie sú uvedené v reportáži na internetovej stránke ČT a MO ČR. Slovenské média výročiu už tradične (!) pozornosť nevenovali. Pietneho aktu sa v Prahe sa zúčastnil iba vojenský pridelenec Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe! Ďalšie informácie, súvisiace s operáciou Antropoid :  čís.131 ,  čís. 93 a  čís. 32 .

<<<  späť
Aktualizované 20. 6. 2010