Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána PK TN PK TN PK TN

Naozaj nastala sloboda ?
67. výročie Slovenského národného povstania v Trenčíne

Pri príležitosti 67. výročia Slovenského národného povstania sa v utorok 30. augusta uskutočnil pietny akt pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine. Spomienkové stretnutie pripravilo mesto v spolupráci s Veliteľstvom síl výcviku a podpory OS SR. Popri ešte žijúcich priamych účastníkoch protifašistického odboja sa pietneho aktu zúčastnili delegácie zahraničných ambasád, zástupcovia krajskej i miestnej samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu vojenských veteránov Trenčín, Klubu vojenskej histórie-protifašistického odboja, Jednoty dôchodcov na Slovensku, zástupcovia strán, občianskych združení a občania.

obr. 11204a obr. 11204b
Delegácie členov SZPB a Klubu vojenských veteránov Trenčín pred pamätníkom umučených
( po "kliknutí" sa foto zväčší...)

Po úvodnej básni sa za mesto prítomným prihovoril poslanec Leo Kužela, ktorý zdôraznil : „... musíme si vážiť minulosť a pripomínať to, čo nás formovalo a doviedlo medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta, ktorý postavil svoje základy na hodnotách slobody, demokracie a spravodlivosti. Na hodnotách, ktoré vyznávali aj tí, ktorí pre slobodu, demokraciu a spravodlivosť žili aj umierali a my im vďačíme za to, že písali naše dejiny statočne a so vztýčenou hlavou.“ Pripomenul nielen význam Slovenského národného povstania ale aj hrôzy fašistického besnenia, ktorých výsledkom boli aj umučené a povraždené obete, zahrabané v hromadnom hrobe na Brezine. Práve im je venovaný pamätník, pri ktorom sa každoročne schádzame v pietnej spomienke.

obr. 11204c
Účastníkov protifašistické odboja v 2. svetovej vojne je už veľmi málo...

Deväťdesiatštyriročný priamy účastník SNP Ľudovít Kaliský v príhovore priblížil rozhodujúce udalosti SNP a na záver sa spýtal : „ Naozaj nastala sloboda ? ... Musí nás znepokojovať, že po šesťdesiatich šiestich rokoch od skončenia 2. svetovej vojny sa opäť aktivizujú neofašistické a neonacistické a iné násilnícke organizácie v okolitých štátoch a žiaľ, aj u nás... Je preto nutné, aby sa touto nežiaducou situáciou cieľavedomejšie zaoberala aj slovenská vláda, parlament a viedli občanov k vzájomnej vlasteneckej spolupatričnosti. Veď to, čo ideológia fašizmu celému svetu spôsobila je varovaním !“

obr. 11204d obr. 11204e
Tradičné stretnutie priamych účastníkov protifašistického odboja s predstaviteľmi mesta

Po pietnom akte sa v obradnej sieni mestského úradu uskutočnilo už tradičné stretnutie predstaviteľov mesta s ešte žijúcimi účastníkmi protifašistického odboja. Prítomní boli aj predseda rady Klubu vojenských veteránov Peter Forgách a člen Klubu filatelistov Jozef Korený.

Text a foto: Oľga Kajabová

Súvisiace informácie :

  •  Masové hroby a cintorín obetí na Brezine
  •  Obete pochované pri pamätníku na Brezine


    <<<  späť
    Vloženéné 12. 9. 2011