Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Pamätník 2. čs. parabrigády Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Výsadkoví veteráni vyhodnotili svoju činnosť

Členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR pri Posádkovom klube Trenčín vyhodnotili dňa 4. februára 2012 svoju činnosť v roku 2011. Výročného rokovania klubu sa zúčastnilo 28 členov a 11 hostí. Klub vojenských veteránov Trenčín reprezentoval jeho predseda Ing. Forgách, Klub letcov jeho predseda Ing. Kamenický a Klub filatelistov jeho čestný predseda Jozef Korený. Rokovania sa za Klub vojenských výsadkárov SR zúčastnil jeho predseda Ing. Múdry a tajomník MUDr. Hanák. Za oblastný klub Žilina pozvanie prijal jeho predseda Glatter a za KVV Vrútky PhDr. Švrlo, PhD. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili aj štyria kolegovia z družobného Klubu výsadkových veteránov ČR zo Zlína a Uherského Brodu.

obr.12223a obr.12223b
Správa o činnosti klubu v roku 2011 bola pozorne vypočutá
Po "kliknutí" sa foto zväčší

V správe o činnosti Klubu boli vyhodnotené aktivity klubu v roku 2011. Súčasťou všetkých členských schôdzí klubu boli prednášky, ktorých sa zúčastňovali aj občania mesta a členovia klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín. Členovia KVV Trenčín sa naopak zúčastňovali rôznych akcií, organizovaných inými klubmi a spoločenskými organizáciami v meste, na Slovensku aj v zahraničí, čím reprezentovali svoj klub navonok. Členovia KVV Trenčín pracujú aj v mnohých iných kluboch a združeniach, kde rovnako vyvíjajú aktivity podobného zamerania.

obr.12223c obr.12223d
Diskusia bola zameraná na skvalitnenie činnosti klubu

Pracovné dokumenty na výročnú členskú schôdzu boli starostlivo pripravené, čo prispelo k hladkému priebehu celého rokovania VČS klubu. V diskusii boli jednohlasne potvrdené návrhy na skvalitnenie činnosti. Členská základňa klubu bola rozšírená o dvoch nových členov, kolegov Zahradníka a Hájička. KVV Trenčín má tak na začiatku roka 2012 celkom 31 členov. Prijaté uznesenie schválilo hodnotenie činnosti klubu v minulom roku a zameranie jeho aktivít v roku 2012. VČS schválila Plán činnosti na rok 2012 a zvolila do výboru klubu nového člena Ing. Pivolusku, čím boli vytvorené predpoklady pre zabezpečenie naplánovaných činností klubu pre rok 2012.

obr.12223e
Fotografia výboru s hosťami klubu na záver rokovania VČS

Hrdým symbolom Klubu vojenských výsadkárov Trenčín bolo vyhotovenie klubovej zástavy a znaku KVV Trenčín. Znak na klubovom saku a tričku bude pri vhodných príležitostiach reprezentovať klub. Aktivity klubov bývalých výsadkárov v Česku a na Slovensku budú v roku 2012 na pripomenutie si 70. výročia akcie Antropoid a boja čs. výsadkárov a parašutistov za našu slobodu v II. svetovej vojne.

Výbor KVV Trenčín

Súvisiace informácie : informácie o činnosti KVV TN uverejnené v roku 2011

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Vložené 12. 2. 2012