Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN


Nezabúdajme na príčiny a dôsledky druhej svetovej vojny

Pri príležitosti 67. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom sa 7. mája pri pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom Trenčína a okolia, umiestnenej pri vchode do Posádkového klubu uskutočnilo spomienkové stretnutie. Popri priamych účastníkoch protifašistického boja a SNP Pavlovi Liškovi, Ľudovítovi Kaliskom a Štefanovi Šteflovičovi sa stretnutia zúčastnili aj zamestnanci Posádkového klub Trenčín, členovia Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja v 2. svetovej vojne, Klubu vojenských veteránov Trenčín, členovia SZPB a Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne :

obr.12234a

Účastníci slánostného stretnutia pred Posádkovým domom Trenčín

Spomienkové stretnutie otvoril predseda Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja Miroslav Ondráš. Vzápätí sa prítomným prihovoril podpredseda ÚR SZPB Tomáš Švec. Okrem iného zdôraznil, že druhá svetová vojna spred šesťdesiatich siedmich rokov je dnes už historickou udalosťou, z ktorej si ľudstvo musí vziať ponaučenie. „Týmto stretnutím si uctievame tých, čo v bojoch za slobodu padli a tých, ktorí sa so zbraňou v ruke nebáli postaviť proti fašizmu. Naším cieľom však je poukázať aj na nebezpečenstvo, ktoré v súčasnej ekonomickej kríze môže viesť k obrovskému vojnovému konfliktu. Pamätajúci si vojnové obdobie pomaly odchádzajú na večnosť a mládež v druhej svetovej vojne vidí iba udalosť, o ktorej sa musí učiť na hodinách dejepisu. Z pamäti národov sa vytrácajú príčiny druhej svetovej vojny, popierajú a skresľujú sa výsledky víťazstiev Červenej armády a jej spojencov, dokonca sa oslavujú fašistickí pohlavári,“ povedal Tomáš Švec s pripomienkou, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov upozorňuje politikov na vážnosť situácie a učiteľov ale aj rodičov na to, že práve oni majú možnosť učiť deti pravdu o príčinách a dôsledkoch druhej svetovej vojny a zároveň poukazovať na nebezpečenstvo, ktoré z podceňovania tohto hrozného poznania sa môže prejaviť aj v našom živote.

obr. 12234c obr. 12234d

( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Účastníkom spomienky sa prihovoril aj poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľstva Ladislav Pavlík a tiež vedúci Posádkového klubu v Trenčíne Stanislav Martinák. Veniec pod pamätnú tabuľu venovanú osloboditeľom Trenčína a okolia umiestnil podpredseda ZO SZPB 1 Trenčín Vieroslav Pelech.

obr.12234a

Stretnutie organizátorov s hosťami v Klube vojenských veteránov

Po spomienkovom akte účastníci prijali pozvanie na krátke posedenie v Posádkovom klube v priestoroch Klubu vojenských veteránov a Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja, kde ich privítal predseda KVV Peter Forgách.

Text a foto Oľga Kajabová

K 67. výročiu skončenia 2. svetovej vojny v Európe uskutočnil Klub vojenskej histórie - protifašistiského odboja ( v 2. svetovej vojne ) dňa 10. mája audiovizuálnu prednášku s besedou na tému čs. vojenský zahraničný odboj. Na prednáške boli prezentované informácie, fotografie a filmové reportáže o vzniku čs. zahraničného vojenského odboja od roku 1939 v Poľsku, vo Francúzsku, na Strednom východe a vo Veľkej Británii. Klub plánuje pokračovať v prednáškach na predmetnú tému aj k výročiam SNP a oslobodzovania územia Slovenska od výročia zahájenia Karpatsko-duklianskej operácie. Audiovizuálne prednášky s besedou a účasťou priamych účastníkov vojenského protifašistického odboja budú postupne zamerané na tému od vzniku a bojov čs. zahraničných jednotiek na území bývalého ZSSR až po ich priamu účasť v oslobodzovacích bojoch na našom území.

Súvisiace informácie :

  • Občania rozbitého Československa v bojoch proti fašizmu
         po boku Spojencov v druhej svetovej vojne ( 1939 - 1940 )


    <<<  späť
    Vložené 22.5.2015 - Aktualizované 23.6.2012