Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN


Výstava o účasti Slovákov v zahraničnom protifašistickom odboji
( 1939 - 1945 )

Vojenské historické múzeum Piešťany otvorilo výstavnú sezónu 2012 zapojením sa do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií dňa 19. mája 2012. Súčasťou expozície VHM sa do ukončenia sezóny 30. septembra 2012 stala aj výstava s názvom Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu, rozšírená o panely prezentujúce históriu vzniku a bojov 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku v rokoch 1939-1940. Výstava má verejnosti pripomenúť účasť slovenských občanov v protifašistickom zahraničnom odboji v rokoch druhej svetovej vojny. Výstavu pred odštartovaním tohtoročnej múzejnej sezóny vo VHM Piešťany otvoril štátny tajomník MO SR Miloš Koterec výstavu :  viac >>>

obr.12235a

Otvorenie výstavy vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany

Mladý slovenský učiteľ Karol Pajer, rodák z Tisovca, zapojil sa po vzniku Slovenského štátu do domáceho odboja proti totalitnému režimu. Po odhalení jeho činnosti emigroval so svojimi priateľmi do Francúzska, kde sa stal v roku 1939 dobrovoľníkom formujúcej sa čs. vojenskej zahraničnej jednotky – postupne rozšírenej na 1. čs. pešiu divíziu. Po porážke Francúzska zostal na území nacistami neokupovanej časti republiky, kde sa zapojil do záchrany opustených detí, ktoré v priebehu vojnových udalostí stratili svojich rodičov. Ako učiteľ a vychovávateľ v Kresťanskom domove sa Karol Pajer podieľal na záchrane viac ako päťsto osirelých, pôvodom z mnohých štátov Európy :  viac >>>

obr. 12235c obr. 12235d

( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po obsadení aj „ samostatného “ územia krajiny ( Francúzsky štát ) nacistickým Nemeckom presunuli organizátori charity deti do takmer tisíc kilometrov vzdialených usadlostí v horách stredného Francúzska. Karol Pajer sa v tej dobe zapojil aj do francúzskeho domáceho odboja FTPT. V ťažkých bojoch s okupačnými vojskami a fašistickými milíciami kryla jednotka Karola Pajera evakuáciu obyvateľstva a ústup ďalších jednotiek FTPT do hôr. Jednotka svoju úlohu splnila, no Karol Pajer umiera hrdinskou smrťou 10. júna 1944 v boji o priesmyk Mont-Mouchet, kde po oslobodení Francúzska postavili príslušníkom odboja pamätník a múzeum :  viac >>>

obr.12235a

Pracovisko výstavy pri výdaji publikácií a lístkov poľnej pošty

Fotografie, mapy a dokumenty pre zostavenie panelov a publikácie o 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku venoval Vojenský historický ústav Bratislava, text napísal Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Výrobu panelov zabezpečil Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline s podporou firmy Nedorost. Publikáciu o 1. čs. pešej divízii zostavil Klub vojenskej histórie z Trenčína. Posádkový klub Trenčín zabezpečil dotlač publikácie o K. Pajerovi a lístkov poľnej pošty, ako aj vydanie publikácie histórii vzniku a boja 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku.

Text KVH-PFO Trenčín - foto MO SR - Jozef Žiak

Čs. vojenský odboj vo Francúzsku : Rozbitie Česko-slovenska v marci 1939 bolo súčasne začiatkom boja časti občanov a príslušníkov bývalej čs. armády nie len za obnovu zaniknutého čs. štátu, ale aj boja proti nacistickému Nemecku. Prvé čs. vojenské jednotky sa formovali už v priebehu roku 1939 v Poľsku. Časť z nich, cca 1200 osôb, bola odoslaná lodnými transportmi do Francúzska, kde čs. veľvyslanec Štefan Osuský sformoval centrum čs. zahraničného politického odboja, ktoré neskôr umožnilo aj vznik čs. zahraničného vojska vo Francúzsku.

10136a 10136c

Fotografie čs. vojakov vo Francúzsku v roku 1940

Vo Francúzsku mohli čs. občania vstúpiť ako vojaci zo začiatku iba do francúzskej Cudzineckej légie. Čs. vojenské jednotky vo Francúzsku mohli byť vybudované až na základe dohody o obnovení československej armády. Na podklade predmetnej dohody bola postupne sformovaná 1. čs. pešia divízia. Po vstupe Francúzska do vojny proti Nemecku sa ako prví, už v decembri 1939, zapojil do bojov československí letci. Do obranných bojov boli však zasadené iba dva čs. pešie pluky. Po prehratej vojne s Nemeckom a zrútení sa Francúzska, podarilo sa pre čs. odboj evakuovať do Veľkej Británie približne iba 5 000 čs. občanov...

Publikácia Čs. vojenský odboj vo Francúzsku je nepredajná - publikáciu je však možné si stiahnuť vo formáte PDF aj tu :  otvoriť >>>

Súvisiaca informácia :

  • Reportáž TV KARPATY z otvorenia expozície vo VHM Piešťany

  • Výstava o Karolovi Pajerovi v Univerzitnej knižnici Bratislava


    <<<  späť
    Vložené 21.5.2015 - Aktualizované 23.5.2012