Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN


Odkaz mužov odplaty – film o 70. výročí Operácie Antropoid

( modré texty sú aktívne prepínače na podrobnejšie informácie )

Niekoľko slov úvodom

V mesiacoch máj a jún 2012 sme si na Slovensku (ne)pripomenuli niekoľko významných okrúhlych výročí, súvisiacich s históriou nášho boja za slobodu a demokraciu po boku Spojencov v druhej svetovej vojne. Dňa 8. apríla uplynulo 100. rokov od narodenia plk.i.m. Jozefa Gabčíka, veliteľa paraskupiny a Operácie Antropoid. 27. mája uplynulo 70. rokov od atentátu na „zastupujúceho ríšskeho protektora“ generála polície a SS ( obergruppenführera ) Reinharda Heydricha, cieľa skupiny Antropoid a úlohy pre jej členov v zložení rtm. Jozef Gabčík a rtm. Jan Kubiš. 18. júna uplynulo 70. rokov aj od hrdinskej smrti rtm. Jozefa Gabčíka a ďalších šiestich čs. parašutistov vysadených na územie vtedajšieho „protektorátu Čechy a Morava“ z Veľkej Británie - podrobnejšia informácia  je tu >>> 

obr.09131f Obr.09131h.
Na územie "protektorátu" boli vysadení aj rtm. J. Gabčík a J. Kubiš
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Atentát na jedného z najmocnejších a najzvrátenejších pohlavárov nacistického Nemecka je dodnes hodnotený ako najväčší čin európskeho protifašistického odboja v dobe druhej svetovej vojny. Jedným z dôsledkov udalostí spojených s atentátom bolo o.i. aj uznanie našich hraníc z roku 1937. Na atentát reagovali nacisti represáliami symbolom ktorých sa stali v Česku obce Lidice a Ležáky. Po atentáte sa gestapom zúfalo hľadaní Gabčík s Kubišom ukryli spoločne s ďalšími piatimi čs. parašutistami v pravoslávnom chráme Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe, kde po prezradení ich úkrytu zahynuli všetci 18. júna 1942 v nerovnom boji - podrobnejšia informácia  je tu >>> 

0993w 0993z
Takto nacisti Heydricha v Prahe vítali a takto ho z nej odprevádzali...
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Praha 26. - 29. mája 2012

K 70. výročiu operácie Antropoid sa v Prahe koncom mája 2012 uskutočnili mnohé podujatia, pripomínajúce predovšetkým mladej generácii, že naša sloboda bola vykúpená krvou. Podujatia pripomenuli, že obete tisícov občanov rozbitej čs. republiky doma aj v zahraničí, ktorí bojovali v 2. svetovej vojne proti nacistickému Nemecku v rokoch 1939 - 1945, neboli márne ! Reportáž z niekoľkých akcií uskutočnených v Prahe v máji 2012, zameraných na 70. výročie operácie Antropoid, približuje dokumentárny film „Odkaz mužov odplaty.“ Dokumentárny film vznikol z iniciatívy a prostriedkov ZO SZPB Trenčín 1 / Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja (v 2. svetovej vojne) pôsobiaceho pri Posádkovom klube Trenčín :Video je umiestnené na YouTube : tu >>> 

1. video prezentuje ukážky klubov vojenskej histórie z výcviku dobrovoľníkov čs. zahraničného vojska v Británii až po vysadenie parašutistov. Priebeh deja väčšiny ukážok komentoval pplk. Dr. Eduard Stehlík z VHÚ Praha, ktorý poskytol autorom filmu niekoľko rozhovorov. V nasledujúcej reportáži popisuje situáciu v tzv. "protektoráte" v rokoch 1940-1941, dôvody vysielania čs. parašutistov na okupované územie, formy ich výberu a prípravy, ako aj stanovenia úloh a cieľov jednotlivým paraskupinám :  otvoriť video >>> 

obr.12238a obr.12238b
Sprievodné podujatie v Thomayerových sadoch - Praha 8 Libeň
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

2. video začína ukážkou možného priebehu útoku čs. parašutistov na automobil s Heydrichom. Organizátori ukážky predviedli (na základe nových poznatkov z britských archívov) dve možné verzie útoku ("atentátu"). Napadnutie Heydricha sa uskutočnilo 27. mája 1942 neďaleko od miesta ukážok. Obsah videa je zameraný na udalosti po atentáte, na osud čs. parašutistov až do doby ich hrdinskej smrti v chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe :  otvoriť video >>> 

obr.12238c obr.12238d
Busty J. Gabčíka a J. Kubiša v krypte chrámu sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici
a prezentácia foriem odplaty za smrť Heydricha na Karlovom námestí 28. mája 2012

3. video poukazuje na obludný teror, ktorý rozzúrení nacisti vystupňovali po smrti Heydricha. Cieľom ich teroru bola predovšetkým pomsta, ako aj odstránenie akýchkoľvek náznakov odporu voči okupácii. Vystupňovanou brutalitou chceli zastrašiť český národ -  otvoriť video >>> 

obr.0832ay obr.0832ay
Nacisti v Lidiciach zavraždili 178 mužov, ich ženy a deti odvliekli do koncentrákov.
Nakoniec obec vyrabovali, vypálili a všetky stopy po nej vymazali z terénu aj mapy.

4. video tvorí záver k reportáži o podujatiach k 70. výročiu Operácie Antropoid v Prahe, ktoré tvoria časť dokumentárneho filmu Odkaz mužov odplaty -  otvoriť video >>> 

5. video : Memoriál Jozefa Gabčíka

Pred odjazdom do Prahy sa autori dokumentárneho filmu zúčastnili 18. ročníka memoriálu Jozefa Gabčíka - cezpoľného behu (cross) z Poluvsia do Žiliny. Pretek založili príslušníci 5. PŠU (útvaru nesúceho meno J. Gabčíka) a členovia Klubu vojenských výsadkárov. Pozornosť preteku a výročiam spojených s osobnosťou plk. i.m. Jozefa Gabčíka venujú aj orgány štátnej správy a samospráva mesta Žilina. Reportáž z pretekov je súčasťou dokumentárneho filmu -  otvoriť video >>> 

obr.12238e obr.12238f
Otvorenie memoriálu J. Gabčíka pred pamätníkom a kasárňami v Žiline
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Súvisiace informácie :

Už mnoho rokov sa hovorí v Česku, ale aj na Slovensku o zmysle Operácie Antropoid a najmä následkov teroru, rozpútaného nacistami v tzv. "protektoráte" po smrti Heydricha. Udalosti spojené s atentátom a po ňom nasledujúcim obludným terorom, sa dajú vysvetľovať rôzne. Najmä "odborníkmi" na vojenstvo a rôznymi "historikmi" v obidvoch následníckych štátoch. Dajú sa však hodnotiť aj z pohľadu iných skutočností, hovoriacich v prospech opodstatnenosti operácie, jej cieľov, ako aj českým národom prinesených obetí :

 • čs. parašutisti spôsobili smrť jednému z najvyšších a najnebezpečnejších nacistických pohlavárov tzv. Tretej ríše, aktívnemu realizátorovi obludného projektu pod názvom nový poriadok s cieľom " uvoľniť " na okupovaných územiach nový životný priestor pre nemecký národ;

 • po atentáte a nasledujúcom terore v "protektoráte" dosiahla čs. exilová vláda v Británii o.i. aj prehodnotenie legitimity podpisov Británie a Francúzska na Mníchovskej dohode, čo malo veľký význam po Spojencami vyhratej 2. svetovej vojne - hranice povojnovej republiky ( a teda aj súčasného Slovenska ) boli uznané tak, ako boli stanovené pre prvú republiku - t.j. z roku 1937 :

  Mapa 2.ČSR
  Územia odobraté Československu Mníchovskou dohodou
  ( po "kliknutí" na mapu sa obrázok zväčší )

  Veliteľ skupiny a Operácie Antropoid, vtedy rotmajster čs. zahraničného vojska v Británii Jozef Gabčík sa narodil dňa 8. apríla 1912 v obci Poluvsie pri Žiline. Sté výročie jeho narodenia si v Česku pripomenuli aj verejnoprávne média -  otvoriť video >>> 

  70. výročiu atentátu na vysokého pohlavára nacistického Nemecka a zločinného esesáka Heydricha bola venovaná v Českej republike vysoká pozornosť aj verejnoprávnymi médiami :  viac je tu >>>

  Kto si 8. apríla 2012 na Slovensku spomenul na 100. výročie narodenia Jozefa Gabčíka a 70. výročie jeho účasti na odstránení jedného z najväčších nacistických zloduchov R. Heydricha ? Postoj našich historikov a médií k slovenskému hrdinovi zahraničného vojenského odboja, ktorého odvážny čin sa významne zapísal do dejín 2. svetovej vojny asi najvýstižnejšie vyjadruje článok  Jozef Gabčík a bieda Slovenska z 30. mája 2012

  Po rozsiahlej medializácii podujatí k 70. výročiu atentátu na R. Heydricha v Českej republike a ich rozsahu najmä v Prahe ( 26. a 27. mája ) zareagovali aj naše internetové média, napr. Magazín Pluska :  viac >>>

  POZNÁMKA : Prílohy s videom č. 1 až 5 sú po zániku pôvodnej domény vii. sk nefunkčné, budú postupne nahradené...

  ( administrátor vložil odkazy aj na externé informácie )


  <<<  späť
  Vložené 30. 5. 2012 - aktualizované 4. 1. 2023