Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Stretnutie českých a slovenských výsadkárov v Zákupoch
( modré nápisy slúžia ako aktívne prepínače )

Dňa 1. októbra 1947 bol výnosom Č. j.: 4218 ustanovený „peší prápor 71 československých parašutistov“. Novozriadená výsadková jednotka povojnovej čs. armády bola dislokovaná v posádkach  Zákupy, Stráž pod Ralskom a Hradčany pri Mimoni. Prápor nadväzoval na vojnové tradície všetkých českých a slovenských parašutistov v 2. svetovej vojne. Pri jeho zrode stáli príslušníci čs. výsadkových skupín, vysadzovaných " londýnskym" ministerstvom obrany spolu s vojakmi a dôstojníkmi 2. československej paradesantnej brigády, vytvorenej v roku 1944 v ZSSR. Svojimi skúsenosťami, získanými v boji proti nacistickému Nemecku za slobodu vlasti, pomáhali pri výstavbe a formovaní nového druhu vojska :  otvoriť  >>>>

obr. 12251aa obr. 12251ab

Pamätná tabuľa k výročiu na nám. Slobody v Zákupoch
( foto sa po kliknutí zväčší )

Pri príležitosti 65. výročia vzniku prvej povojnovej výsadkovej jednotky vtedajšej čs. armády, usporiadal Klub výsadkových veteránov z Liberca v spolupráci s mestom Zákupy 8. septembra 2012 na námestí Slobody slávnostný nástup. Stretnutia bývalých aj súčasných výsadkárov v Zákupoch sa zúčastnila aj delegácia Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky na čele s predsedom klubu plk.v.v. Antonom Múdrym. Po úvodných príhovoroch starosta mesta Radek Lípa dekoroval zástavu Klubu výsadkových veteránov Liberec stuhou. Potom bol znova vyhlásený historický rozkaz č. 1 z roku 1947.

obr. 12251ac

Slávnostný nástup výsadkových veteránov v Zákupoch

Čestnou pamätnou medailou k 65. výročiu vzniku výsadkového vojska boli vyznamenaní príslušníci "Pešieho práporu 71 československých parašutistov" a starosta mesta Zákupy. Pred skončením nástupu zaznel na námestí zborový spev hymny čs. výsadkárov Duní stroje vzduchem, ktorej slová v refréne paradesantní jednotky, meče armády hrot symbolicky spojili výsadkárov všetkých generácií. Spomienkové stretnutie zanechalo silné dojmy aj u širokej občianskej verejnosti mesta Zákupy aj jeho blízkeho okolia, ktorí sa slávnostnému nástupu prizerali. Akt bol zakončený zoskokom parašutistov Paraklubu Liberec priamo do priestoru námestia.

Kniha o histórii čs. výsadkových jednotiek ( vo formáte .pdf ) je tu :  otvoriť  >>>>

( Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR v Trenčíne )


<<<  späť na stránku KVV Trenčín
Vložené 29. 9. 2012