V roku 1943 začali spojenci preberať iniciatívu na všetkých frontoch
obr.273a obr.273b obr.273c obr.273d obr.273e

Významné udalosti druhej svetovej vojny v roku 1943
( 1. časť )

V januári 1943 sa Spojenci v Casablance dohodli otvoriť front aj v Európe. Červená armáda prinútila pri Stalingrade kapitulovať 6. nemeckú armádu. Na severoafrickom bojisku bol osud nemeckých a talianskych vojsk spečatený. V Tichomorí a na Ďalekom východe Spojenci na čele s USA prinútili Japoncov prejsť do defenzívy. Pri obrane Sokolova 8. až 13. marca 1943 podstúpil svoj prvý boj 1. čs. samostatný poľný prápor v ZSSR proti nemeckej presile.

obr.13273a obr.13273b

Účastníci konferencie v Casablake a vylodenie Spojencov v Tichomorí
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Zmena situácie na frontoch začiatkom roka 1943

Rok 1943 bol rokom začiatkom obratu vo vojne na bojiskách druhej svetovej vojny. Dovtedajší agresori Nemecko, Taliansko a Japonsko ( t.j. hlavné mocnosti Osi ) boli prinútené prenechať iniciatívu na všetkých frontoch svojim protivníkom. Antifašistická koalícia, ktorú vytvorili Spojenci na čele s USA, Veľkou Britániou a ZSSR sa sústavne rozrastala o nových členov. Hoci koncom roka 1942 dosiahla moc štátov Osi najväčší rozsah, neboli už ďalej schopní si dobyté územia podržať. Obrat vo vedení vojny potvrdil vývoj situácie takmer na všetkých bojiskách už na začiatku roka 1943. Viac informácií je tu : otvoriť >>>

obr.13273c obr.13273d

Skupinka zajatých nemeckých vojakov v Stalingrade a čerpanie vody v Leningrade

Prvý boj čs. jednotky v ZSSR pri Sokolove

Po rozbití Československa v marci 1939 sa časť vlastencov rozhodla bojovať po vzore čs. légií v zahraničí. Postupne vzniklo čs. zahraničné vojsko vo Francúzsku, po jeho porážke Nemeckom aj čs. jednotky vo Veľkej Británii a na Strednom východe. Po napadnutí Sovietskeho zväzu vznikla vo februári 1942 na jeho území prvá čs. jednotka. Svoj prvý boj podstúpila od 8. do 13 marca 1943 pri obrane úseku na rieke Mža v rámci tzv. tretej bitky o Charkov. Za obranu obce Sokolovo získali vojaci 1. čs. samostatného poľného práporu v ZSSR vysoké sovietské vyznamenania. Jednotka sa postupne rozrástla na 1. čs. samostatnú brigádu a neskôr na 1. čs. armádny zbor, ktorý sa neskôr zúčastnil aj oslobodzovacích bojov na území svojej vlasti. Viac informácií je tu : otvoriť >>>

obr.13273e obr.13273f

Bojová zástava a tankoborníci 1. čs. pešieho práporu v ZSSR v Buzuluku

Súvisiace informácie :

  • Bitka pri Sokolove - info VHÚ Praha
  • Bitka pri Sokolove - video z čs. filmu

    ( administrátor použil foto z wikipedie )


    <<<  späť
    Vložené 3.2.2013 * Aktualizované 3.8.2014