Významné výročia bojov čs. jednotiek v 2. svetovej vojne
veliteľ práporu plk. Svoboda Čs. veliteľstvo v Buzuluku Pred odjazdom na front Bojový rozkaz v Sokolove veliteľ 1. roty npor. Jaroš

8. marca 1943 sa začala bitka pri Sokolove

1. československý samostatný poľný prápor bol prvou zahraničnou jednotkou v ZSSR, ktorá po boku Červenej armády zasiahla do bojov proti fašistickému nepriateľovi na východnom fronte. Prápor v počte 979 českých a slovenských mužov a 38 žien (!) bol nasadený do boja na žiadosť vtedajšieho veliteľa Ludvíka Svobodu. Do bojov sa prvý krát zapojil 8. marca 1943 v zostave Voronežského a Juhozápadného frontu pri obrane ukrajinskej dediny Sokolovo. Úlohou práporu bolo brániť na úseku pozdĺž rieky Mža jednotkám Wehrmachtu a elitných tankových divízií zbraní SS v postupe na Charkov. Úlohu prápor splnil so cťou.  video >>>

mapa obrany Sokolova
Mapa obrany čs. práporu v Sokolove

Boj trval šesť dní a padlo v ňom 86 príslušníkov práporu, viac stovka bola zranených, zajatých a nezvestných. Nepriateľ však utrpel omnoho vyššie straty - prišiel o 300 až 400 mužov, 19 tankov a 6 obrnených vozidiel. Najväčšiu zodpovednosť niesla v prvom dni bitky prvá rota práporu 30 ročného nadporučíka Otakara Jaroša, ktorý v ten deň zahynul. Sovietska vláda vysoko ocenila hrdinstvo príslušníkov československého práporu. Nadporučík Jaroš bol ako prvý zahraničný vojak vyznamenaný titulom Hrdina Sovietskeho zväzu. Veliteľovi práporu, plukovníkovi Ludvíkovi Svobodovi bol udelený Leninov rad a ďalších 85 vojakov dostalo vysoké vyznamenania.

Predchádzajúci článok je je tu.


<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 8. 3. 2009