Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Pri pamätníkoch sme si uctili pamiatku bojovníkov SNP

Členovia Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1 považujú výročia Slovenského národného povstania za jedno z najvýznamnejších výročí Slovenska. SNP vnímajú ako najvýznamnejší prejav protifašistickej rezistencie slovenského národa v druhej svetovej vojne, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nedávnej histórie dnešného Slovenska. Práve vďaka ozbrojenému povstaniu Slovákov proti nacistickému Nemecku a vtedajšiemu režimu je dnes Slovenská republika vnímaná za následníka štátu, ktorého občania sa aktívne podieľali na vojenskej porážke fašizmu a nemeckého nacizmu v druhej svetovej vojne.

obr. 13270a

Delegácia OblV SZPB TN pri mohyle na Jankovom vršku : video >>>
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Delegácie z členov klubu a ZO sa okrem tradičných osláv pri pamätníku na trenčianskej Brezine v tomto roku zúčastnili aj na krajských oslavách 69. výročia SNP na Jankovom vršku ( 24. augusta ) nad Uhrovcom a na vrchu Roh ( 25. augusta ) pri obci Lubina. Na obidvoch miestach pri hroboch padlých partizánov s pamätníkmi na ich pamiatku sa stretávajú okrem ešte žijúcich príslušníkov partizánskych oddielov a oslobodzovacích armád nie len obyvatelia obcí z neďalekého okolia, ale aj z neďalekej Moravy a hostia z celého Slovenska. Informácia o priebehu krajských osláv 69. výročia SNP na Jankovom vŕšku je tu : otvoriť >>>

obr. 13275b

Hostia osláv 69. výročia SNP pred pamätníkom na vrchu Roh : video >>>
( Reportáž z vrchu Roh je na 08,35 – 11,37 min. spravodajstva )

Dňa 28. augusta po pietnom stretnutí pri pamätníku obetí nemeckých okupantov a ich domácich prisluhovačov pozval primátor mesta Richard Rybníček účastníkov odboja a členov KVH-PFO / ZO SZPB Trenčín 1 na tradičné stretnutie. Aj uvedeným spôsobom si mesto Trenčín pripomenulo nie len 69. výročie SNP, ale tých, ktorí v ňom bojovali ako vojaci 1. československej armády alebo partizáni. Výbor KVH-PFO a ZO SZPB Trenčín aj touto cestou ďakujú mestu Trenčín za ocenenie významu protifašistického odboja a jeho ešte žijúcich účastníkov, občanov mesta Trenčín.

obr. 13275c

Delegácia ZO SZPB TN-1 pri pamätníku na trenčianskej Brezine

Na záver svojho príhovoru, predneseného pri pamätníku k účastníkom osláv, predniesol príslušník 1. čs. armády v Slovenskom národnom povstaní Pavol Liška nasledujúcu výzvu :

"Nezabúdajme nikdy na tragédie, ktoré sa odohrali pod ideológiou hákového kríža, na to ako ľudí mučili, zabíjali a zanechávali za sebou masové hroby. Nie, Slovenské národné povstanie nebolo vzburou bláznov, nebol to puč dôstojníkov ani banditizmus, ako sa nám to snažia nahovoriť novodobí vykladači dejín. Národ sa odhodlal zmyť zo seba biľag prisluhovača hnedému šialenstvu. O boje a utrpenie nebola núdza. Horeli nielen srdcia bojovým odhodlaním, ale aj dediny, búrali sa hranice pasívneho utrpenia, ale aj mosty, továrne a domy. V ťažkom boji a utrpení sa rodila naša sloboda. V povstaní náš slovenský národ skladal tiež skúšku o vlastnú budúcnosť".

Súvisiace informácie : Účasť na oslavách 67. výročia SNP

( Administrátor - Foto O. Kajabová a M. Ondráš )


<<<  späť
Vložené 24.9.2013 - aktualizované 25.9.2013