Informácie o aktivitách Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín
hlafilat

Otvorenie výstavy v deň 63. výročia skončenia 2.SV

Kultúrne a metodické centrum OS SR Trenčín, Klub filatelistov KF 08-37 ( dnes Posádkový klub Trenčín ) pri KaMC OS SR, Klub vojenských veteránov ZV SR v Trenčíne a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín otvorili 9. mája 2008 výstavu :

Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941-1945
v zrkadle poštovo-filatelistických dokumentov

Vo vestibule Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa dňa 9. mája 2008 uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy „Veľká vlastenecká vojna ZSSR 1941–1945 v zrkadle poštovo–filatelistických dokumentov“ za účasti aj jej priamych účastníkov :

Začiatok vernisáže, v ktorom prostredníctvom filmového šotu si jej účastníci vypočuli známu pieseň o Veľkej vlasteneckej vojne od Alexandrovcov a báseň Andreja Plávku „Maršal a ruže“ v podaní Iva Velikého, navodil hektickú atmosféru tohto obdobia. Účastníkov vernisáže pozdravil riaditeľ Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Ing. Milan Ďuriš a predseda trenčianskeho Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Ján Holička.

Účastníci otvorenia výstavy Účastníci otvorenia výstavy Účastníci otvorenia výstavy
Otvorenie výstavy v deň 63. výročia skončenia 2. svetovej vojny

Predseda Klubu filatelistov 08-37 Trenčín, Sihoť Ing. Dominik Slezák zhodnotil uplynulé obdobie činnosti klubu od roku 1963 po dnešok. Vystavenými expozíciami slovne previedol jej kurátor Jozef Korený. Ako povedal, výstava filatelistických dokumentov chronologicky približuje obdobie nástupu fašizmu v Európe, vznik protektorátu a Slovenského štátu, obdobie začiatku a príčiny druhej svetovej vojny, prepadnutie Poľska 1. septembra 1939, letecká vojna o Britániu, prepadnutie ZSSR 22. júna 1941, prenikanie nemeckých vojsk do európskej časti ZSSR, Stalingradská bitka a víťazný postup sovietskych vojsk až do úplnej kapitulácie fašistického Nemecka : viac + video >>>.

Časť exponátov výstavy Vyznamenania ´frontovika ´ Lístky poľnej pošty OS SR
Zľava : Filatelistické exponáty - " zbierka " vyznamenaní frontového vodiča - lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou a kašetom na téma výstavy.

Najzaujímavejšími sprístupnenými dokumentmi výstavy boli listy z Poľnej pošty Červenej armády a Poľnej pošty Wermachtu, s ktorými sa človek len tak ľahko nestretne. Výstavnú expozíciu obohatili svojou zbierkou vojenských vyznamenaní František Jarábek, člen Klubu numizmatikov - pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne a veterán Veľkej vlasteneckej vojny Richard Kolban.

Autor textu a foto : Mgr. Jozef ČERY

<<<  späť  na hlavnú stránku.
MirOn © 10. 05. 2008
Aktualizované 10. 12. 2011