Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Trenčianska ZO SZPB dôstojne oslávila MDŽ

Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj – ZO SZPB Trenčín 1, pôsobiaca v Posádkovom klube OS SR v Trenčíne organizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ ) v piatok 15. marca spoločenské posedenie. Týmto stretnutím si organizácia uctila svoje členky nielen ako ženy – nositeľky rodinných tradícií a matky, ale aj ako ženy, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti, kde je ich funkcia nenahraditeľná. Pozvanie na oslavu prijala aj poslankyňa NR SR Magda Košútová, trenčiansky primátor Richard Rybníček a prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec.

obr.14292a obr.14292b

Príhovor primátora mesta Trenčín a kňaza k účastníčkam MDŽ
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po minulé roky si naša organizácia pripomínala MDŽ na členskej schôdzi začiatkom marca, kedy prítomným ženám zablahoželali a odovzdali kvety. Výbor sa však rozhodol dať tejto oslave dôstojnejší charakter a preto zorganizoval slávnostné stretnutie s posedením pri káve so zákuskom a čaši vína. Samozrejme, možné to bolo aj vďaka podpore mesta Trenčín, ktoré na činnosť organizácie začalo finančne prispievať. O stretnutie bol nezvyčajný záujem, miestnosť zaplnili naše členky do posledného miesta na sedenie.

obr.14292c obr.14292d

Členovia výboru sa prítomným členkám prihovorili a venovali im kvet
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Oslávenkyniam sa prihovoril Tomáš Švec, ktorý pripomenul históriu vzniku MDŽ a slovom si uctil prítomné ženy nielen ako prezident ZV SR, ale aj ako člen našej základnej organizácie. Slávnostnú atmosféru podčiarkla svojim vystúpením folklórna skupina Klobúčik a mašlička, ktorý sa stal už pravidelne zlatým klincom našich spoločensko-kultúrnych podujatí. Na záver Tomáš Švec odovzdal čestné uznanie za doterajšiu prácu Oľge Liptákovej, ktorá z rodinných dôvodov ukončila prácu vo výbore základnej organizácie ako pokladníčka.

obr.14292e

Kvety odovzdávali členkám najstarší a najmladší člen výboru

Medzinárodný deň žien ako sviatok schválili na Medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani roku 1910. Stanovený bol 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 tisíc krajčírok z newyorských textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tie bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. V tomto roku sme si pripomenuli jeho 106. výročie.

( Text a foto : Oľga Kajabová )

Základná organizácia Slovenského protifašistických bojovníkov Trenčín 1 aj touto cestou ďakuje Mestu Trenčín za významú pomoc, určenú na podporu jej aktivít a činností v roku 2014.

Súvisiaca informácia : Trenčianski jubilanti sa opäť výborne zabavili

( Výbor ZO SZPB Trenčín 1 )

<<<  späť
Vložené 15. 5. 2014