Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Trenčianski jubilanti sa opäť výborne zabavili

Výbor základnej organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 pripravil 11. novembra druhé stretnutie s jubilantmi v roku 2013. Tejto tradičnej spoločenskej udalosti sa zúčastnili aj podpredseda oblastnej organizácie SZPB Trenčín Tomáš Švec, poslanec VÚC Trenčín Milan Berec, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín Peter Forgách a ďalší hostia. Jubilantom, ktorým nemoc zabránila sa stretnutí zúčastniť, doručujú aktivisti ZO pozdravy a darčeky do bytov.

obr.13283b obr.13283c

Po slávnostnom prípitku si jubilanti vzájomne blahoželali
( po kliknutí sa foto zväčší )

Slávnostné posedenie otvorila členka výboru za sociálno-zdravotnú komisiu Emília Jakušová. Oslávencom sa prihovoril predseda Miroslav Ondráš, zaželal im pevné zdravie a aby ešte dlho boli medzi nami. Ku gratuláciám sa pridal aj Tomáš Švec, ktorý vyjadril potešenie z toho, že môže byť v prítomnosti jubilantov a zaželal im, aby boli čo najdlhšie aktívni a mohli sa aj naďalej stretávať pri takejto príjemnej udalosti.

foto č.13283d

Hudobno-spevácka skupina rozospievala aj 90 ročných jubilantov

Peter Forgách ocenil spoluprácu s organizáciou a zablahoželal jubilantom. Potom všetci pozdvihli čaše vína „Na zdravie!“. Na stoloch nechýbala šálka dobrej kávy a pre mlsné jazýčky zákusok. Už tradične sa o dobrú náladu postarala folklórna skupina Klobúčik a mašlička zo Zlatoviec, ktorá jubilantom zahrala na peknú nôtu. Spevom sa k folkloristom pridávali aj jubilanti. Každý tiež dostal kvety a Ročenku SZPB 2014. Výbor ZO SZPB Trenčín 1 aj touto cestou ďakuje mestu Trenčín za významnú podporu ZO v roku 2013.

Text a foto: Oľga Kajabová

Súvisiace informácie :

  • Uctili si jubilujúcich, ktorým patrí úcta, láska a vďaka
  • Starým ľuďom právom patrí úcta, láska, starostlivosť a vďaka
  • V trenčianskej organizácii SZPB vzdali úctu ženám
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 24.1.2014