Pripomíname si pamiatku vojakov padlých najmä vo dvoch svetových vojnách
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Oslavy 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny v Trenčíne

Pri príležitosti blížiaceho sa 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny v Európe sa 6. mája 2015 konalo pred Posádkovým klubom (PK) Trenčín slávnostné stretnutie. Z iniciatívy Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj (KVH-PFO) - Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) Trenčín - 1 ho zorganizoval PK Trenčín. Po odznení záznamu hlásenia J. B. Levitana z 9. mája 1945 o kapitulácii a porážke nacistického Nemecka stretnutie otvoril S. Martinák, vedúci PK Trenčín.Videoklip s hlásením J. B. Levitana o kapitulácii Nemecka
Videoklip je umiestnený na : YouTube

Potom sa k účastníkom prihovoril Miroslav Ondráš, predseda KVH-PFO a ZO SZPB TN - 1. V príhovore sa stručne zmienil o situácii pred dobytím Berlína vojskami Červenej armády a udalostiach súvisiacich s podpismi bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka. Pripomenul výzvu OSN k členským krajinám, aby v dni 8. alebo 9. mája nezabúdali na obete druhej svetovej vojny a na porážku nacistického Nemecka. Príhovor ukončil zmienkou o udalostiach spojených s porážkou Japonska, konca druhej svetovej vojny vo svete, jej dôsledkoch, ako aj odkazoch pre súčasnosť. Po zavesení venca k pamätnej tabuli osloboditeľov mesta trenčianskymi účastníkmi protifašistického odboja S. Martinák pozval účastníkov stretnutia na otvorenie výstavy.

15319a 15319b 15319b
Slávnostné stretnutie pred Posádkovým klubom Trenčín dňa 6. mája 2015
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Stretnutia sa zúčastnil veliteľ posádky brigádny generál Ing. Ondřej Novosad, dvaja priami účastníci protifašistického odboja, členovia profesijných a záujmových klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, jeho zamestnanci, delegácie Oblastnej organizácie SZPB Trenčín, trenčianskych organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, ako aj okoloidúci občania a mládež. Na záver stretnutia zaznela melódia v armádach západných Spojencov populárnej piesne Roll Out The Barrel :  viac >>>

Otvorenie výstavy k 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

Po skončení slávnostného stretnutie bola 6. mája 2015v priestoroch Posádkového klubu Trenčín otvorená výstava „70.výročie ukončenia 2. svetovej vojny“. Výstavu, ktorú Posádkový klub organizoval pod záštitou ministra obrany SR, slávnostne otvoril vedúci PK Trenčín Stanislav Martinák. Cieľom výstavy je pripomenúť obdobie 2. svetovej vojny pomocou dobových dokumentov z fondu Štátneho archívu Trenčín, fotografií, poštových dokumentov, vojenských vyznamenaní a medailí, zbraní a uniforiem :  viac >>>

15319d 15319e 15319f
Po slávnostnom stretnutí bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená výstava
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Klub vojenskej histórie Protifašistickej histórie sa prezentoval výstavkou o udalostiach súvisiacich so skončením druhej svetovej vojny, oslobodenia Slovenska, mesta Trenčín a jeho okolia. Na samostatnom panely boli uvedené informácie o obetiach okupantov, beštiálne umučených v Trenčíne a zavraždených pred príchodom oslobodzovacích armád v lesoparku Brezina, s odstraňovaním stôp po ukrutnostiach nacistických vrahov a ich domácich pomáhačov - t.j. slovenských gardistov, kolaborantov a množstva udavačov z radov miestneho obyvateľstva :  viac >>>

15319g 15319h
KVH PF sa na vernisáži prezentoval audiovizuálnym pásmom a výstavkou
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Vernisáž výstavy sa stretla s veľkým záujmom návštevníkov, zaujímajúcich sa o históriu, kultúru, umenie, filateliu a numizmatiku. Kultúrny program obohatil Trenčiansky spevácky zbor pod vedením Dr. Vakoša. Otvorenia výstavy sa zúčastnil veliteľ Pozemných síl OS SR brig. gen. Ing. Ondřej Novosad, veliteľ Práporu podpory velenia pplk. Ing. Vladimír Grišlo a ďalší vzácni hostia. Kurátorom výstavy je pplk. v. v. Ing. Karol Milan, tajomník Klubu filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín a člen Klubu vojenských veteránov. Výstava bude otvorená denne od 7. 5. do 31. 5. 2015 od 9,00-17,00 h.

15319i 15319j
Časť účastníkov delegácie Oblastnej organizácie SZPB Trenčín na oslavách
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Celonárodných osláv 70. výročia oslobodenia Slovenska na cintoríne 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnila aj delegácia Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj - Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín - 1. Zájazdový autobus na celonárodné oslavy zabezpečila Oblastná organizácia SZPB Trenčín.

( Text : M. Ondráš, foto : O. Talianová, J. Kákoš, A. Švančara )

Súvisiaca informácia : Pohľad na výstavu ... v Trenčíne z muzeologického hľadiska - odborný článok uverejnený v časopise Poštové známky.


<<<  späť
Vložené 22.5.2015 - Aktualizované 25.5.2015