Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí bojovali za našu národnú slobodu v XX. storočí
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Púť Československej obce legionárskej do Arrasu a Dunkerque
( informácia bude rozšírená )

V máji 2015 uplynulo 100 rokov od bojov Roty Nazdar pri Arrase a 70 rokov od kapitulácie nemeckých vojsk do rúk československého generála Aloisa Lišku v jeho hlavnom stane vo Wormhoute pri Dunkerque. Pri príležitosti týchto významných guľatých výročí usporiadala v dobe od 6. do 10. mája 2015 Československá obec legionárska a Ministerstvo obrany Českej republiky na tieto pamätné miesta, významné pre vojenské dejiny českého a slovenského národa púť : viac >>>

foto 15320a foto 15320b
Pietne stretnutie na čs. vojenskom cintoríne La Targette
( po kliknutí sa foto zväčší )

Rota Nazdar vznikla hneď po vypuknutí vojny v auguste 1914 v Paríži z tamojších Čechov a Slovákov. Svoj výcvik absolvovala v juhofrancúzskom meste Bayonne, kde 12. októbra 1914 zložila aj prísahu na vlajku, ktorú jej venovali bayonské dámy. Do bojov bola táto jednotka nasadená v rámci Cudzineckej légie v Marockej divízii ako 1. rota práporu C 1. pochodového pluku v Champagni a v oblasti Arrasu, La Targette, Mont St. Eloi, Souchez a Neuville Saint Vaast. Marocká divízia mala v boji 9. mája 1915 ťažké straty a tak isto aj Rota Nazdar. Z nej padlo 42 príslušníkov a ďalších 90 bolo zranených, takže rota vlastne prestala existovať a preto zvyšných jej príslušníkov rozdelili do iných jednotiek.

foto 15320c foto 15320d
Pamätník padlých vo Veľkej vojne v Souchez a v Notre Dame de Lorette
( po kliknutí sa foto zväčší )

V oblasti Arrasu v máji 1915 lietal ako bojový pilot aj Milan Rastislav Štefánik. Na pamiatku 100. výročia nasadenia Roty Nazdar sme v blízkosti farmy Berthonval, odkiaľ rota útočila smerom na pahorky Ouvrage Blanches a Vimy odhalili aj tabuľu pripomínajúcu túto udalosť.

foto 15320e foto 15320f foto 15320g
Pamätná tabula k podpisu kapitulácie v Wormhoute,
spomienkové stretnutie pred radnicou v Dunkerque.
( po kliknutí sa foto zväčší )

V Dunkerque a vo Wormhoute sa delegácie zúčastnili pietnych aktov pri príležitosti úspešnej operácie Československej samostatnej obrnenej brigády v rokoch 1944 - 1945 a 70. výročia kapitulácie nemeckej posádky tejto pevnosti na brehu kanála La Manche. V týchto bojoch padlo 190 československých príslušníkov brigády. V delegácii, ktorú viedol minister obrany Českej republiky Martin Stropnický, bolo aj päť veteránov, z toho traja príslušníci čs. obrnenej brigády.

( Text a foto : Ferdinand Vrábel )

Súvisiace informácie :

  • Vznik čs. dobrovoľníckych jednotiek v Rusku a Francúzsku
  • Bojové nasadenie Čs. obrnenej brigády pri Dunkerque

  • <<<  späť na hlavú stránku.
    Vložené 24. 5. 2015