Nasadenie Čs. obrnenej brigády do obliehania prístavu Dunkerque
    obr.09131a obr.10164a obr.10167x

Bojové nasadenie Čs. obrnenej brigády pri Dunkerque
( informácia bude aktualizovaná )

Dňa 1. septembra 1943 bola z príslušníkov 1. čs. samostatnej brigády vo Veľkej Británii a 200. ľahkého protilietadlového pluku - Východného ( prisunutého zo severnej Afriky ) vytvorená nová Československá samostatná obrnená brigáda. Veliteľom brigády bol menovaný gen. Alois Liška. Organizačnú štruktúru tvorili : veliteľstvo brigády, dva tankové prápory, motorizovaný prápor, delostrelecký pluk, ženijná rota a štábna rota. Na konci roka 1943 dosiahla brigáda počet 4095 mužov, z toho 740 ( 18,3% ) sa hlásilo k slovenskej národnosti. Brigáda mala byť vyzbrojená tankami typu Crusader, Cromvell, Sherman a Stuart. Do začiatku spojeneckej invázie v Normandii príslušníci brigády plnili popri pravidelnom výcviku v južnom Škótsku aj strážne úlohy : viac >>>

Súvisiace informácie :

 • Československé zahraničné vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939 a 1940
 • Čs. vojenské jednotky na Strednom východe a Severnej Afrike 1940-1943
 • V lete 1940 sa začalo formovať čs. zahraničné vojsko vo Veľkej Británii
 • Deň po začatí invázie bola 7. júna 1944 vyhlásená mobilizácia Československej samostatnej obrnenej brigády s úlohou do 25. júna doplniť svoje jednotky na tabuľkové počty osôb, výzbroje, techniky a ostatného materiálu. Následne mala byť brigáda pripravená na prepravu do Francúzska, kde mala byť zasadená do bojových operácií. Brigáda sa napriek aj problémom personálneho a materiálneho charakteru presunula do priestorov v okolí miest Portsmouth, Londýn a Tibury, odkiaľ bola 30. augusta prepravená do Francúzska. Brigáda mala však veľké problémy z doplňovaním tabuľkových počtov mužstva a teda aj predpokladaných bojových strát, čo výrazne ovplyvnilo aj je plánované bojové nasadenie vo Francúzsku : viac >>>  Videoklip je prevzatý z You Tube

  Do bojovej činnosti boli jednotky brigády nasadené dňa 8. októbra 1944, keď prevzali bojový úsek pri prístave Dunkerque. Ich úlohou bolo blokovať nemeckú posádku obkľúčenú v meste a prístave. Brigáda bola v priebehu nasadenia doplňovaná, v polovici apríli 1945 mala počet 5723 mužov. Pridelenú bojovú úlohu plnila až do 9. mája 1945, keď nemecký veliteľ posádky kapituloval. O tri dni neskôr sa začala brigáda presunovať na územie už oslobodeného územia Československa. Počas bojovej činnosti v priestore pri Dunkerque stratila brigáda celkom 207 vojakov, z ktorých 167 padlo a 40 zostalo nezvestných. Ďalších 461 vojakov bolo zranených. Dňa 23. apríla vyslal veliteľ brigády kombinovaný oddiel pod velením pplk. A. Siteka, ktorý v zostave americkej 3. armády v priestore mesta Cheb vstúpil na územie obnovenej vlasti.

  Súvisiace informácie :
 • Obléhání Dunkerque ( 1944 ) - informácia je na cs.wikipedia
 • Ulice v Dunkerque nese od neděle jméno českého generála
 • ( administrátor použil foto z wikipedie )

  <<<  späť
  ( Vymenené 30.11.2014 - Aktualizované 29.09.2020 )