Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí bojovali za našu národnú slobodu v I. svetovej vojne
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Vznik prvej čs. dobrovoľníckej jednotky vo Francúzsku (1914)

Pred vypuknutím prvej svetovej vojny žili státisíce Čechov a Slovákov v zahraničí. V mnohých hostiteľských štátoch existovali krajanské spolky a organizácie, v ktorých sa po vypuknutí vojny sformovali myšlienky na vytvorenie národných jednotiek ako prejav lojálnosti k hostiteľskej krajine. Prvé národné jednotky z Čechov a Slovákov vznikli už v auguste 1914 vo Francúzsku aj v Rusku : viac je tu >>>

Rota Nazdar

Krátko po vypuknutí vojny sa prihlásilo asi 300 českých krajanov z parížskej organizácie Sokol dobrovoľne ku službe vo francúzskej armáde. Ako občania cudzieho a ešte aj znepriateleného štátu však mohli slúžiť iba v cudzineckej légii. Dobrovoľníci boli zaradení do 2. pohotovostného pluku cudzineckej légie, kde bola z nich vytvorená rota v prápore „C“. Podľa svojho sokolského pozdravu ich nazývali Compagnie Nazdar. Po skončení výcviku zložila rota 12. októbra 1914 v meste Bayon slávnostnú prísahu na červený prápor so strieborne vyšitým českým levom :

obr.16342d
Pochod česko-slovenských dobrovoľníkov Parížom (1914)

Na front v Champagni bol 2. pohotovostný pluk vyslaný v zostave Marockej divízie 23. októbra 1914, kde bol pri Arrase nasadený do prielomovej operácie. 9. mája 1915 pluk po útoku na nemecké pozície s práporom "C" v čele zostavy utrpel veľmi ťažké straty. 42 jej príslušníkov Roty Nazdar padlo a takmer 100 bolo zranených. Z dôvodu, že nebolo možné rotu Nazdar doplniť ďalšími českými dobrovoľníkmi, rota ako česká jednotka prestala existovať. V tých rokoch vojny bojovalo v rôznych zložkách francúzskej armády asi 600 českých a slovenských krajanov, z ktorých asi 200 padlo a do 300 ich bolo z armády prepustených pre trvalú invaliditu. Až do roku 1917 nebolo vôbec možné vo Francúzsku pre nedostatok českých a slovenských dobrovoľníkov vytvoriť samostatnú čs. jednotku. Tých však bolo potrebné získať v zahraničí a dopraviť ich do Francúzska.

Legionár Jozef Adamík

Jozef Adamík, rodák z Veľkej Bytče sa narodil sa dňa 20. júla 1885. Odišiel za prácou do Francúzska a usadil sa v okolí Paríža, kde už vtedy žila početná česká a slovenská kolónia. Po vypuknutí vojny sa rozhodol bojovať za práva svojho národa. Dňa 21. augusta 1914 sa pri Invalidovni v Paríži dobrovoľne prihlásil do francúzskej cudzineckej légie. Stal sa bojovníkom legendárnej "Roty Nazdar", ktorej základ tvorili českí Sokoli. "Rota Nazdar" bola súčasťou 2. pochodov6ho pluku Marockej divízie. Jozefovi Adamíkovi bolo pridelené osobné číslo 25 270. Marocká divízia, zostavená dňa 15. septembra I914 v Bordeaux z marockých plukov, bola počas prvej svetovej vojny známa svojou útočnou taktikou. Bytčiansky rodák Jozef Adamík teda slúžil v jednej z najelitnejších jednotiek francúzskej armády.

obr.16342e obr.107ac obr.16342f
Jozef Adamík na fotografiách ako mládenec aj ako legionár,
rovnošata francúzskej cudzineckej légie na začiatku vojny

Po pamätnej bitke pri Arrase v roku 1915 "Rota Nazdar" prakticky prestala existovať a jej preživší príslušníci boli rozdelení do ostatných plukov Cudzineckej légie. Jozef Adamík,ktorý sa zúčastnil najťažších bojov na francúzskom fronte a prekonal množstvo útrap, bolzaradený do československej čaty 4. arabského pluku cudzineckej légie. Dňa 5. júla 1916 padol v obranných bojoch neďaleko dediny Belloy-en- Santerre.

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 16. 7. 2016