Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí bojovali za našu národnú slobodu v I. svetovej vojne
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

V Bytči odhalili pamätnú tabulu príslušníkovi Roty Nazdar Jozefovi Adamíkovi

V Bytči dňa 12. júla 2016 znova odhalili na rodnom dome pamätnú tabulu legionárovi Jozefovi Adamíkovi ( 7. 1885 – 5. 7. 1916 ), príslušníkovi Roty Nazdar, ktorý padol pred 100 rokmi pri obci Chaulnes neďaleko Belloy-en-Santerre v bitke na Somme. Adamíkovi odhalili túto tabulu už v roku 1930, ale v päťdesiatych rokoch ju museli z domu sňať. Pôvodná tabuľa aj s reliéfom hlavy Adamíka sa však zachovala až do súčasnosti a miestna občianska iniciatíva na čele s JUDr. Antonom Školekom a Jurajom Hajdúchom sa rozhodla jej znovu inštalovaním pripomenúť si pamiatku Jozefa Adamíka, ako aj ostatných československých legionárov, ktorí pochádzali z Bytče. Podrobnejšia externá informácia je tu >>>

16342a
Fotografia z prvého odhalenia pamätnej tabule J. Adamíkovi

Slovák Jozef Adamík sa prihlásil ako dobrovoľník do Cudzineckej légie v Paríži už v auguste 1914. Spolu s ostatnými dobrovoľníkmi odišiel do Bayonne, kde sa podrobil výcviku a po zložení prísahy 12. októbra 1914 bojoval na fronte pri Arrase, v Champagni a potom na rieke Somme, kde dňa 5. júla 1916 padol v krutých bojoch neďaleko Belloy-en-Santerre. Adamíkovi bola od prezidenta Francúzskej republiky udelená vysoká pocta – pamätný list „Mort pour la France". Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

16342b
Prvá skupina dobrovoľníkov (pre Rotu Nazdar) v Paríži.
Slovenský dobrovoľník J. Adamík je označený krížikom.

Na slávnosti v Bytči sa za Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zúčastnil plukovník Ing. Radovan Ivančík, náčelník odboru Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky s čestnou strážou, primátor Bytče Bc. Miroslav Minárčik, Mgr. Andrej Gallo, prednosta Okresného úradu v Bytči, zástupcovia Československej obce legionárskej z Břeclavi v dobových uniformách, predstavitelia Nadácie Milana Rastislava Štefánika a ďalší hostia.

16342c
4. čata "Copagnie Nazdar" - J. Adamík má na čiapke značku

Po štátnych hymnách Francúzska, Českej aj Slovenskej republiky a po krátkom oboznámení prítomných s pôsobením Jozefa Adamíka v Rote Nazdar, bola znovu odhalená pamätná tabula tohto slovenského vlastenca, ktorej autorom je významný slovenský sochár Frico Motoška (1891 – 1956). Celú slávnosť uzavrela Večierka a hymnická pieseň Kto za pravdu horí. K tejto pietnej akcii mohlo dôjsť aj vďaka občanovi Bytče Ľubomírovi Pradeniakovi, ktorý dosku uchoval a bezplatne ju poskytol občianskej iniciatíve, ktorá celú oslavu pripravila :Videoklip je prevzatý z You Tube

Pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätnej dosky Jozefovi Adamíkovi vydala občianska iniciatíva aj Bulletin, pre ktorý poskytla svoju štúdiu „Bojoval som až do smrti za slobodu“ Mgr. Gabriela Albrecht Žiaková, MAS z Univerzity v Bordeaux Montaigne a prezidentka Združenia Slovaquitanie v Bordeaux. Publikácia vo fromáte PDF je tu : otvoriť >>>

( Ferdinand Vrábel )

Súvisiace externé informácie :

 • V Bytči odhalili pamätnú dosku príslušníkovi Roty Nazdar Jozefovi Adamíkovi
 • Jozef Adamík a Bytča – cérémonie du dévoilement de la plaque commémorative retrouvée
 • Prejav úcty Jozefovi Adamíkovi od francúzskej inštancie Souvenir Français
 • Nazdar! Před sto lety ve Francii vznikla československá rota
 • Rota Nazdar – 1. světová válka
 • PAMÁTNÍK ČS. LEGIÍ - BITVA U ARRASU 1915
 • Il y a cent ans, le R.M.L.E. et les combats de Belloy-en Santerre du 4 au 9 juillet 1916

 • ( administrátor )


  <<<  späť
  Vložené 16. 7. 2016