Spomienky veteránov na službu vo výsadkových jednotkách
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V dňoch 5. až 7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline pravidelné stretnutie výsadkových veteránov ČR a SR. Stretnutie organizoval oblastný KVV Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v objektoch kasární pluku pod záštitou MO SR, Žilinského samosprávneho kraja a mesta Žilina. Predstavitelia týchto inštitúcií ako bratia zasadli na slávnostnej tribúne.

obr.17363a
Slávnostný nástup výsadkových veteránov z Česka a Slovenska

Stretnutie prebiehalo v družnej atmosfére a priateľskom duchu, na čom má podiel vydarený začiatok, keď v prvý deň po prezentácií v kasárňach 5. pŠU a ubytovaní v študentskom internáte na Rosinskej ceste sa väčšina účastníkov stretla v miestnej pivárni, kde v družnej debate spomínala na zážitky zo spoločne strávených mesiacov alebo rokov u výsadkového vojska. Obnovovali sa staré a nadväzovali nové priateľstvá pri rozumnej konzumácií 7 druhov pív, borovičky a slivovice až do 23. hodiny.

obr.17363b
Časť veteránov s barlami a manželkami sa musela iba prizerať

Hlavný program sa odohral druhý deň na nástupišti kasárne 5. pŠU, ktorý pozostával zo slávnostného nástupu dvoch rôt KVVV ČR, jednej roty KVV SR a roty 5. pŠU, prinesenia zástav a hlásenia s vojenskými poctami. Na záver úvodnej časti zazneli štátne hymny ČR a SR aj hymna výsadkárov. Po úvodnej ceremónii a privítaní hostí sme si vypočuli ako hlavný bod programu hodnotný prejav predsedu KVV SR plk. v.v. Ing. Jozefa Tučeka, CSc., v ktorom sa dotkol histórie výsadkového vojska, ako aj súčasných aktivít jeho veteránov. Po ňom zazneli príhovory hostí a odovzdávanie medailí MO SR čelným predstaviteľom klubov výsadkových veteránov ČR a klubov vojenských výsadkárov SR. Slávnostný program bol ukončený položením vencov delegáciami klubov a hostí k pamätníku generálmajora Jozefa Gabčíka pred vchodom do objektu kasární 5. pŠU, nesúceho jeho meno ako čestný názov. Ostatní účastníci si prehliadli Sieň cti a slávy 5. pŠU a pozreli ukážku materiálneho vybavenia a bojovej činnosti jednotiek 5. pŠU. Zvyšok dopoludnia strávili prehliadkou Budatínskeho hradu s expozíciou drotárskeho múzea a krásnym výhľadom na sútok riek Kysuca aj Váhu.

obr.17363c
K veteránom sa prihovoril prvý aj súčasný veliteľ 5. pluku ŠU

Náročný deň bol korunovaný pietnym aktom na vojenskom cintoríne na vrcholku Háj v miestnej časti Liptovského Mikuláša, kde prebiehali kruté boje v 1. svetovej vojne. Impozantne na účastníkov zapôsobil vstupný pamätník s nápismi vďaky živým i mŕtvym v slovenčine a ruštine ako i v pozadí umiestnený vlastný pamätník, pred ktorým prehovoril priamy účastník týchto bojov generálmajor Iľanovský. Vence vďaky sme uložili k tomuto pamätníku a samostatne i k hrobom trinástich príslušníkov 2. čs paradesantnej brigády, ktorí zahynuli pri leteckej katastrofe na vrchu Slemä, keď leteli na pomoc SNP a sú pochovaní medzi 130 padlými na tomto cintoríne.

obr.17363d
Účastníci stretnutia z KVV Trenčín pred pamätníkom na Háji

Aby toho nebolo málo, večer sme ešte navštívili obec Stráňavy, kde sme si prezreli izbu bojových tradícií tejto ťažko skúšanej lokality v regióne Strečno z obdobia SNP a 2. svetovej vojny. Záver dňa bol skutočne vydarený, lebo počas podávania gulášu, opekania slaniny a klobás zapíjaných dobrým vínkom, nám večer spríjemňovali slovenské, české a ruské národné a ľudové pesničky v podaní miestnej ženskej speváckej skupiny v sprievode mužskej kapely obce Stráňavy.

obr.17363e
Bývalí príslušníci 7. pluku ZU Holešov si mali dlho čo rozprávať

Tretí deň sa uskutočnilo slávnostné zasadanie klubov ČR a SR korunované perfektnou prednáškou plk. v. v. Juraja Drotára o Slovenskom národnom povstaní, vzniku Armády SR a udeľovaním pamätných medailí KVVV ČR a KVV SR. Z nášho KVV Trenčín boli ocenení kolegovia Dušan Sadloň zlatou, Rudo Pišný striebornou a Miro Ondráš bronzovou medailou Jozefa Gabčíka. Slávnostným obedom bol tretí deň aj celé stretnutie ukončené.

obr.17363f
Videozáznam zo stretnutia od O. Kociana je tu : otvoriť >>>

Treba oceniť organizačné úsilie členov oblastného KVV Žilina, lebo celé stretnutie bolo perfektne pripravené s ústrednou postavou kolegu Ferkom Glatterom. Veľkým pomocníkom v orientácií miestnej aj časovej bol okrem programu i informačný spravodaj obsahujúci základné informácie o vzniku výsadkového vojska ČSĽA, 2. paradesantnej brigáde a jej bojovej zástave, o leteckej katastrofe na vrchu Slemä, o Jozefovi Gabčíkovi a akcii Antropoid, o meste Žilina, ako aj o histórii a aktivitách oblastného KVV Žilina. Z oblastného KVV Trenčín sa na stretnutí zúčastnili kolegovia Pivoluska, Bočkay, Mikulovský, Suchý a Žabokrecký.Klip TV Liptov je uložený na YouTube

Súvisiace externé informácia KVV Banská Bystrica sú tu : otvoriť >>>

( Text : B. Bočkay, Foto : O. Kocian a M. Pivoluska )


<<<  späť
Vložené 27.7.2017 - Aktualizované 30.7.2017