Spomienky veteránov na službu vo výsadkových jednotkách
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Areál Českej parašutistickej asociácie na letisku v Prostějove sa stal 20. až 22. septembra 2017 dejiskom XIII. ročníka Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách v nasledujúcich disciplínach : streľba z luku, hod granátom na ciel, hod šipkami, streľba zo vzduchovky a veslovanie.

obr.17368a
Nástup účastníkov memoriálu na letisku v Prostějove

Memoriálu sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Počas troch dní veteráni výsadkových jednotiek potvrdili, že ešte stále patria k sebe a upevnili si svoju súdržnosť, kamarátstvo a priateľstvo z rokov ich mladosti. V súlade s propozíciami a na základe výsledkov v súťaži zvíťazilo trojčlenné družstvo KVV Prostějov. Oblastný KVV SR z Trenčína postavil v zložení : Roman Herman, Marián Mikulovský, Miroslav Pivoluska a Stanislav Suchý ako náhradník. Bohužiaľ sa im v súťaži nedarilo tak ako chceli.

obr.17368b obr. 17368c

Súťažné družstvo z Trenčína malo č.20 a pocta pri pamätníku kamarátom

Celé podujatie bolo ako vždy veľmi dobre zorganizované a jeho vysokú úroveň sponzorovali najmä Krajský úrad Olomouckého kraja a Štatutárne mestu Prostějov. Ich sponzorská podpora pre finančne náročné súťažné disciplíny umožnila pripraviť ešte aj 40 tandemových zoskokov ( s kamerou ) a 8 vyhliadkových letov pri plnom obsadení lietadla L-410. Náš kolega Suchý využil ponuku sprievodných podujatí a ako nevyužitý náhradník "skočil si" tandemový zoskok :


Video je umiestnené na YouTube otvoriť >>>

Keď sa kolega Stano Suchý vznášal na padáku nad vojenským letiskom Prostějov, pripomenulo mu to roky 1961-1963. Vtedy si nad tým istým letiskom padák riadil sám. Ako vojak a potom ako poddôstojník základnej služby 65. výsadkového práporu ich absolvoval celkom 17 a predtým 3 ešte ako branec. Svoj dojem z vykonaného tandemového zoskoku prirovnal k lízaniu medu cez sklo. Video z priebehu celého podujatia v trvaní asi 52 minút je uverejnené aj na stránke YouTube tu : otvoriť >>>

( administrátor )

<<<  späť
Vymenené 18.11.2017 - Aktualizované 19.11.2017