Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov dňa 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. Bohumil Bočkay prednášku na tému „História vzniku a činnosti československého výsadkového vojska“. Letci a výsadkári predstavujú typický príklad symbiózy, zdôraznil hneď v úvode. To, čo ich spája, je padák, od ktorého často závisí život oboch. "Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné aj v tomto duchu treba chápať i túto prednášku" uviedol.

obr.18375a
Predseda klubu letcov a parašutistov s prednášajúcim

V ďalšom prednášajúci podal historický prierez od vývoja padáka, pričom vyzdvihol prínos amerického Slováka Štefana Baniča, cez jeho využitie v  rozvoji parašutizmu až po jeho použitie vo vojenstve pri záchrane pilotov, alebo doprave bojovníkov do tyla protivníka. Vyzdvihol aj základné etapy vo  vývoji výsadkového vojska s historickým prínosom Sovietskeho zväzu a Nemecka, ako aj jeho použitie v menovitých operáciách 2. svetovej vojny všetkými bojujúcimi stranami. V tomto vývoji sú platné dve základné tendencie jeho použitia – buď ako takticko-operačného hromadného výsadku, alebo ako individuálne, prípadne skupinové vysadenie spravodajsko-diverzného výsadku.

obr.18375b
Prednášky sa zúčastnili členovia oboch trenčianskych klubov

Obe tendencie sa stali základom aj pri vzniku čs. výsadkového vojska, pričom sa v koncepcii čs. ozbrojených síl striedali. Prvá z nich vznikla na pôde Sovietskeho zväzu vytvorením 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády, druhá sa zrodila v Británii a do našich dejín sa zapísala akciou Antropoid. Za dátum zrodu čs. výsadkového vojska ako nového druhu vojska sa však považuje 1. október 1947, keď v priestore Mimoň na severe Čiech vznikol Peší prápor 71. čs. parašutistov. Rozvoj vojska nasledoval v posádke Prešov, kde 1. októbra 1952 vznikla 22. výsadková brigáda a od roku 1960 v posádke Prostějov, kam bola brigáda premiestnená. V histórii vzniku výsadkového vojska zohrala svoju úlohu aj slovenská Rota padákových strelcov, ktorá vznikla v roku 1942 v  posádke Trenčín pod velením npor. let. Juraja Meška.Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

V poslednej časti sa prednášajúci venoval dôvodom potreby reštitúcie spravodajsko-diverznej činnosti a postupným krokom na jeho obnovu v posádkach Sabinov a Prešov až po jeho zavŕšenie vytvorením 7. pluku zvláštneho určenia v posádke Holešov v roku 1961. Zdôraznil niektoré špecifiká tohto útvaru, náročnosť a metódy výcviku skupín hĺbkového prieskumu pre dve vševojskové armády a front ČSĽA, ako aj niektoré zaujímavé osobné skúsenosti z výcviku a života u tohto útvaru, kde pôsobil ako hlavný lekár. Na spestrenie vykreslil priebeh Leteckého dňa v roku 1960 v Prahe, kde výsadkári skákali za značne nepriaznivých poveternostných podmienok.

( Text : B. Bočkay - Foto : M. Ondráš )

Súvisiaca informácia s video ČAF Praha je tu : otvoriť >>>

( Administrátor )

<<<  späť na stránku KVV
Vložené 23. 1. 2018