VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO CaK PEŠIEHO PLUKU 71
  obr.9910aa obr.9910b obr.9910c obr.9910gg obr.9910ee

100. výročie Kragujevskej vzbury vojakov c.k. pešieho pluku 71

V sobotu 2. júna uplynulo 100 rokov od udalosti, ako sa na sklonku prvej svetovej vojny v srbskom meste Kragujevac, nachádzajúcom sa asi 140 kilometrov juhovýchodne od Belehradu, vzbúrili slovenskí vojaci náhradného práporu c.k. pešieho pluku 71 - Galgótzy. Hovorilo sa mu aj "drotársky" pluk a to z dôvodu, že jeho mužstvo sa regrutovalo odvedencami z bývalej Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. Slúžili v ňom teda starí otcovia, pradedovia a ich mužskí rodinní príslušníci väčšiny dnešnej populácie, majúcej pôvod v uvedených regiónoch. V povedomí Trenčanov sú dnes známe predovšetkým tragické udalosti jeho náhradného práporu z 8. júna 1918 v meste Kragujevac. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.18385a obr.18385b
Otvorenie stretnutia nástupom jednotiek posádky Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Mesto Trenčín s veliteľstvom Posádky Trenčín pripravili 7. júna 2018 k 100. výročiu vzbury vojakov v bývalých Fridrichových kasárňach c.k. pešieho pluku 71, v súčasnosti v Kasárňach SNP, spoločné spomienkové stretnutie. Prvá časť stretnutia sa začala na nádvorí slávnostným nástupom jednotiek zabezpečovacieho zväzku Veliteľstva pozemného vojska Ozbrojených síl SR, ktorý nesie čestný názov "Kragujevských hrdinov". Druhá časť stretnutia sa konala pri pamätníku 44 vojakov, popravených 8. júna 1918 v Kragujavci. Stretnutia sa zúčastnili okrem pozvaných hostí aj delegácie občianskych združení a škôl z mesta a jeho okolia. Informácia Mesta Trenčín je tu : otvoriť >>>

obr.18385c obr.18385d
Stretnutia sa zúčastnili aj delegácie OZ z Trenčína a okolia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

K účastníkom slávnostného nástupu posádky Trenčín sa zúčastnili aj s príhovormi vystúpili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor Mesta Trenčín Richard Rybníček, veliteľ Veliteľstva PS OS SR genpor. Jindřich Joch, prvý radca veľvyslanectva Republiky Srbska Dragan Stojovič. Stručné informácie o priebehu vzbury priblížil predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 plk.v.v. Miroslav Ondráš. Po odnesení zástavy a slávnostnom pochode jednotiek účastníci stretnutia prešli k pamätníku popravených vojakov.

obr.18385e obr.18385f
Pieta pri pamätníku 44 vojakov popravených v Kragujevci
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pri pamätníku, ktorý stojí už 60 rokov v parčíku trenčianskych kasární SNP si uctili pamiatku popravených vojakov jednotlivé delegácie položením vencov. Na jeho pylóne je bronzová tabuľa s menami popravených účastníkov vzbury a nápisom „Na večnú pamäť hrdinským príslušníkom 71. pešieho pluku sídliaceho v týchto kasárňach, ktorí sa v dňoch 1. - 2. júna 1918 v Kragujevci - Juhoslávii vzbúrili proti vojne a proti rakúsko-uhorskej monarchii“. Dvaja vojenskí kňazi po prečítaní 44 mien a veku popravených vojakov sa v príhovore pomodlili za ich duše.


( videoklip je prevzatý z YouTube )

Klub vojenských veteránov Trenčín a trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín pripravili na 7. júna 2018 odpoludnia prednášky s krátkou besedou na tému výročia. Po nich bol premietnutý starší slovenský film "Štyridsaťštyri" venovaný pamiatke slovenských vojakov, popravených 8. júna 1918 v Kragujevci po potlačení vzbury. Premietania filmu sa zúčastnil aj herec Juraj Sarvaš, ktorý vo filme stvárnil vodcu vzbury rotného Kolibca (Kolibíka).

obr.18385g obr.18385h
Prednášky k 100. výročiu Kragujevskej vzbury v PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vo vstupnej hale Posádkového klubu Trenčín umiestnil Klub filatelistov na šiestich výstavných paneloch jedinečnú zbierku pohľadníc a korešpondenčných lístkov, posielaných vojakmi c.k. pešieho pluku 71 z rôznych posádok, bojísk, nemocníc a zajateckých táborov pred aj počas prvej svetovej vojny. Výstava z rozsiahlej zbierky pána Ondreja Sulu pod názvom "Za cisára v boji a na popravisku" je zaujímavým dokumentom zo života, myslenia a starostí vojakov žijúcich pred 100 rokmi.

obr.18385i obr.18385j
Prednášky k 100. výročiu Kragujevskej vzbury v PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Súbežne so stretnutím v Kasárňach SNP prispelo k výročiu Kragujevskej vzbury otvorením výstavy o "trenčianskom" c.k. pešom pluku 71 a vzbure časti vojakov jeho náhradného práporu z 2. na 3. júna 1918. Okrem panelov s fotografiami bola v dňoch 1. až 15. júna vystavená aj poľná rovnošata vojaka s vyložením "drotárskeho" pluku a mnoho ďalších trojrozmerných predmetov, súvisiacich s udalosťami s pred 100 rokmi. Otvorenia výstavy sa zúčastnili okrem hostí aj študenti z Trenčína. Informácia TSK je tu : otvoriť >>>

obr.18385m obr.18385n
Výstava Trenčianskeho múzea vo vstupnej hale budovy TSK
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Zaujímavým spôsobom si pripomenuli pamiatku na jedného zo 44 popravených, slobodníka Gregora Dvorského, jeho rodáci v obci Krásna Ves. Po položení venca k pamätnej tabuli na budove Obecného úradu nasledovala v kultúrnom dome prednáška, ktorú predniesol člen Výboru KVH-PFO a ZO SZPB Trenčín 1 Ľubomír Brezovský. Starosta obce v priebehu premietania prezentácie odovzdal všetkým účastníkom stretnutia pamätnú medailu, vydanú obcou Krásna Ves k 100. výročiu vzbury v Kragujevci.

obr.18385o obr.18385p obr.18385s
Pamätná tabula a medaila G. Dvorského v Krásnej Vsi
( po "kliknutí" na medailu sa zobrazí jej rub )

Pamätnú medailu k 100. výročiu popravy ich rodáka Gregora Dvorského vydal Obecný úrad v Krajskej Vsi vďaka sponzorovi z ich obce a na jej výrobu prispel aj TSK. Na záver stretnutia bol premietnutý aj film "Štyridsaťštyri" zapožičaný obci aktivistami z Trenčína.

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 19. 6. 2018