VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO CaK PEŠIEHO PLUKU 71
  Poprava dňa 8. 6. 1918 na Stanovlianskom poli Pomník 44 popravených vojakov v Kragujevaci Slovenská poštová známka Pamätník 44 popravených vojakov v Trenčíne 8. júna 1918 po poprave na Stanovlianskom poli
Stručné informácie o vzbure vojakov c.k. pešieho pluku 71 v Kragujevci

Trenčiansky Cisársky a kráľovský peší pluk č. 71 Galgótzy bol plukom spoločnej rakúsko-uhorskej armády. Vznikol 1. februára 1860 v Benátkach. Bojoval v prusko-rakúskej vojne (1866) aj v Bosne pri potlačení povstania (1878) a zúčastnil sa (1880 -1882) okupácie Bosny a Hercegoviny. V roku 1882 sa stálou posádkou veliteľstva pluku, jeho dvoch poľných práporov, náhradného práporu a doplňovacieho veliteľstva až do vypuknutia 1. svetovej vojny stal Trenčín. Mesto vybudovalo pre pluk nové "Fridrichove" kasárne - dnes Kasárne SNP s hlavným vchodom pred železničnou stanicou Trenčín a autobusovou stanicou SAD.

obr. ktn_01 obr. ktn_01
Dočasné veliteľstvo na námestí a vtedajšie Fridrichove kasárne
c.k. pešieho pluku 71 v Trenčíne na prelome 19. a 20. storočia

Pluk bol doplňovaný regrútmi z už uvedených troch žúp na území dnešného Slovenska. Z hľadiska národnostného zloženia malo v roku 1914 približne 85% jeho kmeňového stavu mužstva pluku slovenský pôvod. Po vypuknutí vojny bol pluk už v auguste 1914 nasadený v Haliči proti Rusku, od novembra 1916 proti Taliansku na rieke Soča a od jesene 1917 na rieke Piave. Obrovské straty na životoch vyvolali v radoch najmä prostých vojakov vlnu nespokojnosti a značne otriasli ich bojovou morálkou, čo sa o.i. prejavilo aj vzburou navrátilcov v náhradnom prápore pluku v Kragujevci. Podrobnejšie informácie o histórii pluku sú tu : otvoriť >>>


  radový vojak
Gemeiner
  rotný
Feldwebel
  dôstoj. zástupca
Offizierstellvertreter
Blúza vojaka v egalizácii
C. a K. pešieho pluku 71 Blúza vojaka c.a k.pp 71

práporčík  
Fänrich
nadporučík  
Oberleutnat
podplukovník  
Oberstleutnat
Pre c.k. peší pluk 71 bolo určené "vyloženie"
vo farbe "račia červená" so žltými gombíkmi

Náhradný prápor pluku bol v máji a júni 1918 dislokovaný v posádkovom meste Kragujevac. Jeho úlohou bolo pripraviť na taliansky front jeden z ďalších doplnkov, ktorý mal byť zostavený z čerstvo odvedených mladých vojakov a navrátilcov z ruského zajatia, ako aj zo starších záložníkov. Mnohí zajatci boli v Rusku už od roku 1914 a 1915 až do podpisu Brest-litovskej dohody, podľa ktorej ich Rusko muselo vrátiť do Rakúsko-Uhorska. Na to, čo mnohých z nich čakalo doma, nemohli byť pripravení. Uvedená skutočnosť, ako aj zloženie veliteľského zboru zohrali negatívnu úlohu v nasledujúcich udalostiach.

Základné informácie o vzbure

Vzbura vypukla večer 2. júna 1918, keď sa vojaci vracali z vychádzky a vojak Martin Riljak sa pod vplyvom alkoholu dostal do stretu s poddôstojníkom Antonom Bednárom. Riljaka sa však zastali ostatní vojaci, ktorí Bednára zbili a množstvo ďalších so zbraňou v ruke vyšlo medzi 21. a 22. hodinou z kasární a rozhodlo sa postaviť proti nasadeniu jednotky na fronte. Väčšina nováčikov sa vzbure vyhla a z miesta utiekla k budove veliteľstva, časť vzbúrencov sa chcela zmocniť skladu munície. Druhá skupina prenikla k železničnej stanici, kde prerušila telegrafné spojenie. Sklad munície ani železničnú stanicu sa však nepodarilo obsadiť.


Film "Štyridsaťštyri" je prevzatý z YouTube

Veliteľ náhradného práporu podplukovník Artúr Marx povolal na potlačenie vzbury jednotky dragúnov a delostreleckú batériu, ktoré po vyčistení mesta zaútočili na kasárne. Vzbúrenci sa po delostreleckej paľbe a pre nedostatok streliva napokon vzdali. O piatej hodine 3. júna bola vzbura potlačená. Po určení účastníkov vzbury sa 8. júna konal stanný vojenský súd, ktorí z 81 vzbúrencov odsúdil 44 vojakov k trestu smrti a mnohých ďalších k dlhoročným trestom väzenia. Poprava zastrelením sa konala za mestom na starej srbskej strelnici. Priebeh popravy je opísaný v informácii o spomienkovom stretnutí k 95. výročiu vzbury a popravy tu : viac >>>

Poznámka : V multimediálnej informácii o c.k. pešom pluku 71 a Kragujevskej vzbure, zostavenej k 95. výročiu popravy 44 vzbúrencov, nie sú z dôvodu zastavenia činnosti použitého servera funkčné vložené videoklipy. Ich prenesenie na server YouTube bude prebiehať postupne...

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 31.5.2018 - Aktualizované 5.6.2018