Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová,
venovanej pamiatke príslušníkov 2. čs. parabrigády v ZSSR

( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Na pozvanie Oblastnej organizácie KVV SR Banská Bystrica sa delegácia KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín - 1 zúčastnila spomienkového stretnutia a rokovania slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na slávnostnej členskej schôdzi Očovania prijali názov "ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová". Ich schôdzi predchádzalo spomienkové stretnutie pri pamätníku v obci, venované pamiatke príslušníkov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR a osádky lietadla Li-2, ktoré sa zrútilo v roku 1944 neďaleko od Očovej. Spoločné podujatie pripravil výbor ZO SZPB v spolupráci so starostom obce Očová s podporou Oblastného KVV SR Banská Bystrica.

obr.18387a obr.18377b
Slávnostný akt pri pamätníku príslušníkov 2. čs. parabrigády

Juraj Pivoluska bol pred vojnou občanom Očovej a po vypuknutí vojny bol vyslaný na východný front. Po prechode k Červenej armáde sa stal príslušníkom 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v Sovietskom zväze vo funkcii veliteľa 2. roty 1. výsadkového práporu. Pri prelete posíl 2. čs. parabrigády na pomoc Slovenskému národnému povstaniu sa pri Očovej v lokalite Iviny 7. októbra 1944 zrútilo sovietske lietadlo typu Li-2 s čs. výsadkármi, ktorí aj s osádkou pri havárii zahynuli. Sú pochovaní na miestnom cintoríne a Očovania im postavili pamätník. Spomienkové stretnutie, venovaná ich pamiatke začalo pri pamätníku uprostred obce a pokračovalo na cintoríne pietou pri spoločnom hrobe čs. výsadkárov. Po príhovoroch im položili Očovania s delegáciami súčasných aj bývalých výsadkárov kytice kvetov na hrob. Na lúku pri ich hrobe zoskočili aj parašutisti z miestneho letiska, ktoré sa stalo miestom návštevy účastníkov stretnutia po skončení piety.

obr.18387c obr.18387d
Pietne stretnutie pri hrobe príslušníkov 2. čs. parabrigády

Po prehliadke letiska a voľnej diskusii sa uskutočnil presun účastníkov do priestorov Remeselného dvora, kde sa o 14:00 hodine začala slávnostná členská schôdza ZO SZPB Očová. Po jej otvorení, hymne SR a privítaní hostí a občanov obce sa začal bohatý program slávnostnej členskej schôdze. Jej uznesením bol navrhnutý členskej schôdzi ZO prijať názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku“. Pred prijatím nového názvu predniesol stručný prierez histórie 2. čs. "parabrigády" kolega Ivan Bartoš, po ktorom kolega Dušan Hancko symbolicky odovzdal kyticu kvetov synovcovi genmjr. Juraja Pivolusku. Príhovor o bojovej ceste genmjr. Pivolusku predniesol kolega Martin Mrenica. Nasledovalo slávnostné ocenenie v podobe udelenia medailí a vyrezávaných drevených valašiek genmjr. v.v. Ing. Emilovi Vestenickému a des. v.v. Dušanovi Hanckovi. Slávnostné ukončenie členskej schôdze bolo zavŕšené spoločenským posedením.

obr.18387e obr.18387f
ÚR KVV SR ocenení členovia s medailami a valaškami

Podrobnejšie informácie o spoločnej akcii ZO SZPB Očová a Oblastného KVV Banská Bystrica sú uverejnené v jeho publikácii Spravodajca č. 4 / 2018 : je tu - otvoriť

( administrátor )


<<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
Vymenené 21.9.2018 - Aktualizované 22.9.2018