Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Slávnostné stretnutie k 74. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Jednotky Červenej armády Sovietskeho zväzu a Kráľovskej rumunskej armády oslobodili mesto Trenčín aj jeho okolie po rieku Váh 10. apríla 1945. Pri príležitosti 74.výročia oslobodenia mesta Trenčín sa 10. apríla 2019 konalo v trenčianskom lesoparku Brezina pietne stretnutie. V lesoparku je pamätník venovaný pamiatke 69 obetí, utýraných a brutálne zavraždených nemeckými okupantmi v období od októbra 1944 do apríla 1945. Iba 43 z nich sa podarilo identifikovať, časť z nich bola pochovaná vo svojich domovoch, ostatní sú pochovaní na Cintoríne hrdinov v trenčianskom lesoparku Brezina. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.19402a obr.194024b
Vence k pamätníku položili aj delegácie ZO SZPB Trenčín 1 a KVV Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Ich pamiatku si uctili žijúci priami účastníci Slovenského národného povstania a protifašistického odboja, delegácie krajskej a miestnej samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu vojenských veteránov, Jednoty dôchodcov na Slovensku aj iných občianskych združení a organizácií. Za ozbrojené sily Slovenskej republiky si obete uctili velitelia zväzkov, útvarov a zariadení posádky Trenčín. Stretnutia sa zúčastnila aj delegácia žiakov 7. základnej školy zo Sihote s ich učiteľkami.

obr.19402c
Pri pamätníku na Brezine sa stretli štyri generácie občanov Trenčína

Tradičné spomienkové stretnutie zorganizovalo mesto Trenčín v spolupráci s Veliteľstvom pozemného vojska Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Po položení vencov k pamätníku obetí brutality nemeckých okupantov a domácich kolaborantov vystúpil s príhovorom primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Primátor vo svojom vystúpení zdôraznil dôležitosť poznania aj nezabúdania histórie a potrebu pripomínať si obete vojen, ktorí položili svoj život za našu slobodu. Video z priebehu stretnutia na Brezine je tu :Video je prevzaté z YouTube

Po primátorovi mesta vystúpil s príhovorom predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín - 1 Miroslav Ondráš, ktorý účastníkom stretnutia pripomenul udalosti súvisiace s oslobodením mesta aj s brutalitou nacistických okupantov a ich domácich pomáhačov. Jeho prejav, doplnený fotografiami a dokumentmi súvisiacimi s obsahom príhovoru je tu : otvoriť >>>

obr.19402d
Významná na stretnutí je najmä účasť najmladšej generácie Trenčanov

Po skončení podujatia na Brezine primátor mesta prijal pozvaných členov delegácií na tradičnom stretnutí s účastníkmi protifašistického odboja a nositeľmi ich odkazu. Predseda ZO SZPB Trenčín - 1 poďakoval primátorovi mesta za podporu činnosti organizácie a požiadal ho o možnosť odovzdať pamätné medaile jej dlhoročným aktivistom aj štyrom prizvaným členom Klubu slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín za dlhoročnú organizáciu diaľkového turistického pochodu s názvom Vojenská päťdesiatka. Delegácia sekcie sever Klubu generálov SR venovala primátorovi a mestu Trenčín publikácie o priebehu rekonštrukcie starého vojenského cintorína na Zábraní. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.19402e obr.194024f
Prijatie delegácií zo stretnutia primátorom mesta Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Neoddeliteľnou súčasťou osláv výročí oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia je diaľkový turistický pochod Vojenská päťdesiatka so štartom v Trenčíne, v obci Krásna Ves a Uhrovské Podhradie. Cieľ pochodu býva pri pamätníku Slovenského národného povstania na Jankovom vršku nad obcou Uhrovec. Jeho 44. ročník sa konal v sobotu 13. apríla 2019. Pochodu sa zúčastnilo celkom 211 osôb, z toho počtu 181 turistov a 30 vojakov. 50 km trasu prešlo spolu s vojakmi 96 účastníkov, z toho 12 žien. Ostatné trasy pochodu prešlo 115 osôb, z toho 55 žien. Najstarší muž bol 79 ročný a najstaršia žena 71 ročná. Najmladší boli dvaja 14 roční chlapci, z toho jeden prešiel 50 km a druhý 25 km.

obr.19402g obr.194024h
Udelenie pamätných medailí KVH PFO pred primátorom mesta
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na pochode boli zastúpené nasledujúce mesta a obce : Bánovce nad Bebravou, Nemšová, Dubnica nad Váhom, Drietoma, Sereď, Topoľčany, Prešov, Bratislava, Myjava, Beckov, Nové mesto nad Váhom, Horné Naštice, Martin, Hlohovec, Chorvátsky Grob, Prievidza, Trenčianska Turná, Moravské Lieskové, Malá Hradná, Melčice, Partizánske, Ilava, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Senec, Rybany. Podrobnejšie informácie o vzniku pochodu medzi pamätníkmi na Brezine a na Jankovom Vršku je tu : otvoriť >>>

obr.19402i obr.19402j
Pietny akt účastníkov pochodu na Jankovom vršku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po príchode do cieľa bolo účastníkom pochodu sprístupnené aj múzeum pod pamätníkom a delegácie turistov s organizátormi pochodu si uctili pamiatku bojovníkov partizánskej brigády Jana Žižku položením vencov k pomníku pri hroboch trestnou jednotkou upálených partizánov. Podrobnejšie informácie o histórii partizánskej brigády a jej bojoch aj osudoch v Slovenskom národnom povstaní je tu : otvoriť >>>

( Text: M. Ondráš a foto: O. Kajabová )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 15.4.2019 - Aktualizované 17.4.2019