Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Účasť členov KVV SR na stretnutí k dvom výročiam v Drietome
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Drietoma od nemeckých okupantov sa opätovne, ako je u nich už dlhodobou tradíciou, stretli 25. apríla 2019 predstavitelia obce, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín aj z iných organizácií a združení spoločne s občanmi obce pred pamätnými tabulami rodákov, ktorí prispeli k oslobodeniu od fašizmu.

obr.19404a obr.19404b
Otvorenie slávnostného stretnutia k dvom výročiam v Drietome
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Program slávnostného stretnutia viedla kultúrna pracovníčka obce M. Hoštáková, ktorá po predstavení hostí a zaznení hymny dala slovo zástupcovi starostu P. Filovi. Ten vo svojom príhovore pripomenul význam obetí druhej svetovej vojny, rodákov ich obce, ktorých mená sú zvečnené na pamätnej tabuli : JOZEF BEČÁR, JÁN CAPÁK a JÁN MÚDRY.

obr.19404c
Účastníci stretnutia k dvom výročiam v Drietome

V samostatnom bloku členovia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR si pripomenuli 100. výročie narodenia rodáka, výsadkára - prieskumníka Jozefa Jablonku a jeho úspešne splnené tri vojenské výsadky v roku 1945. Príhovor k výročiu neuveriteľne výkonného prieskumníka z Drietomy predniesol R. Herman, člen KVV SR v Trenčíne. Po príhovore položili delegácie z Drietomy a Trenčína vence a kyticu kvetov k pamätným tabuliam.

obr.19404d obr.19404e
Príhovor k 100. výročiu narodenia kpt. J. Jablonku predniesol R. Herman
a pamätné medaile odovzdali predseda a tajomník KVH PFO z Trenčína
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pri príležitosti stretnutia prevzali vybraní členovia ocenenie z rúk predsedu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja plk.v.v M. Ondráša za ich príspevok k udržiavaniu pamiatky a spomienkových stretnutí na J. Jablonku. Akcia bola ukončená spoločenským stretnutím v rodine Emílie a Pavla Kuklu, príbuzných kpt. J. Jablonku, ktorých nezištnú srdečnosť a pohostinnosť vďačne prijali hostia aj domáci účastníci spomienkovej akcie.

obr.19404f
Účastníci stretnutia k dvom výročiam v Drietome

K okrúhleho 100. výročiu narodenia výsadkára - prieskumníka kpt. Jozefa Jablonku vydal trenčiansky Klub vojenských výsadkárov SR príležitostný poštový lístok. Autorom PPL je Karol Milan, člen Klubu filatelistov v Posádkovom klube Trenčín. Pre stretnutie ich bolo vydaných 100 ks, z ktorých asi polovicu získali účastníci stretnutia v Drietome a druhá časť bude použitá na prezentáciu trenčianskeho KVV SR na Slovensku aj v zahraničí.

obr.19404ppl
PPL vydaný k 100. výročiu narodenia kpt. J. Jablonku

Súvisiace informácie :

  • Stretnutie k dvom výročiam v Drietome (2017)
  • Pamätná medaila "Partizánska brigáda J. Žižku"
  • ( text : R. Herman, foto: O. Kajabová )


    <<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
    Vložené 5.5.2019 - Aktualizované 6.5.2019