Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Výstava "Slováci v partizánskom hnutí v Bielorusku 1941-1944"
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Výstavu o Slovákoch v partizánskom hnutí na území Bieloruska zapožičal Vojenský historický ústav Bratislava Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja. KVH PFO výstavku doplnil o panely s informáciami o nasadení slovenskej Zaisťovacej divízie na území Bieloruska a východnej Ukrajiny. Informujú aj o pamätníkoch slovenských vojakov padlých v Ovruči. Výstava bola prístupná verejnosti vo vestibule Posádkového klubu Trenčín od 20. júna do konca júla 2019 :

obr.19407a
Putovnú výstavu zapožičal Vojenský historický ústav Bratislava

Súčasťou nemeckých vojsk nasadených na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska bola v rokoch 1941-1943 aj slovenská Zaisťovacia divízia (na začiatku augusta 1943 premenovaná na 2.pešiu). Časť jej príslušníkov nadviazala spoluprácu s partizánskym hnutím a vyše 400 z nich ako príslušníci bieloruských partizánskych oddielov a brigád bojovali proti nemeckým okupantom. K prvým prechodom slovenských vojakov na stranu partizánov došlo už pred koncom prvej polovice roka 1942. Vyvrcholili v septembri a októbri 1943 pred odsunom jednotiek divízie, reorganizovanej na technickú brigádu, do Talianska. Podrobnejšia informácia KVH PFO je tu : otvoriť >>>

obr.19407c obr.19407d
KVH PFO rozšíril výstavu o informácie zo svojej webovej stránky
( foto sa po kliknutí zväčší )

Najznámejším prechodom príslušníkov slovenskej Zaisťovacej divízie sa stal prechod skupiny vojakov vedenej stotníkom (kapitánom) Jánom Nálepkom, uskutočnený 15. mája 1943. Po príchode kapitána Nálepku do partizánskeho zväzku gen. A. N. Saburova bol 18. mája 1943 v jeho rámci vytvorený "1. československý partizánsky oddiel". V tomto partizánskom zväzku Nálepkov oddiel pôsobil až do 24. novembra 1943, keď jeho príslušníci odišli k československému armádnemu zboru v Sovietskom zväze. Podrobnejšia informácia KVH PFO je tu : otvoriť >>>Prechod skupiny kpt. Jána Nálepku k partizánskemu oddielu
( Videoklip je prevzatý z You Tube)

História 1. čs. partizánskeho oddielu, bojujúceho proti okupantom na území Bieloruska aj východnej Ukrajiny, bola zaznamenaná v denníku vedenom poručíkom Michalom Petrom a čatárom Štefanom Chovancom, ako aj v písomnom hodnotení bojovej činnosti oddielov zväzku generálom Saburovom. Už na území Ukrajiny, v bojoch o mesto Ovruč, padol aj kapitán Ján Nálepka.

obr.12248c obr.12248d
Pamätníky kpt. Jána Nálepku - Repkina v parku a na mieste smrti
( foto sa po kliknutí zväčší )

V Ovruči sú tri pomníky venované osobe kpt. "Repkina" Jána Nálepku. V mestskom parku bol pri dvadsiatom výročí jeho smrti odhalený náhrobný kameň na mieste pôvodného hrobu. Jeho telesné pozostatky boli prevezené do Černoviec, kde bol aj pochovaný. Na mieste kde zahynul, na križovatke ulíc Repkina a Saburova, je pomník z ružovej žuly. Pred školou, ktorá nesie jeho meno, je pomník s bustou Jána Nálepku. V škole je aj pamätná izba kpt. Jána Nálepku a jeho 1. česko-slovenského partizánskeho oddielu v ZSSR. Pri návšteve "Múzea partizánskej slávy Polesia" v dedine Slovečno s pamätníkom na 33 vyvraždených a vypálených obcí v regióne návštevník pochopí, prečo sa mnohí slovenskí vojaci rozhodli pomáhať partizánom, alebo bojovať v ich oddieloch najmä proti nemeckým okupantom. Podrobnejšia informácia KVH PFO je tu : otvoriť >>>

obr.19407e obr.19407f
Fotografie z albumu npor. MUDr. Urbankovicha v Bielorusku
( foto sa po kliknutí zväčší )

Výbor KVH PFO - ZO SZPB "generála Goliana" Trenčín 1 aj touto cestou ďakuje za požičanie výstavy. Po jej prezretí priniesli ukázať albumy s fotografiami svojich otcov, príslušníkov Zaisťovacej divízie (ale aj Technickej brigády v Taliansku) ich rodinní príslušníci.

Prílohy k informácii :

  • Armáda Slovenského štátu na východnom fronte do reorganizácie
  • Zaisťovacia divízia na východnom fronte ( v rokoch 1941 až 1943 )
  • Prechod Jána Nálepku a vojakov pešieho pluku 101 k partizánom

    ( administrátor použil aj texty z výstavy VHÚ Bratislava )


    <<<  späť
    Vložené 3.8.2019 - Aktualizované 10.8.2019