Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia vojny v Európe
( stránka bola spracovaná postupne )

V dňoch 8. alebo 9. mája si v pokrokových štátoch pripomenuli 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe víťazstvom Spojencov nad nacistickým Nemeckom podpisom jeho bezpodmienečnej kapitulácie v hlavnom meste Nemeckej ríše. Berlíne. Protokol Berlíne dobytom Červenou armádou podpísali predstavitelia velenia ozbrojených síl Nemecka. OSN vyzvala všetky členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si každoročne pripomínali aj pre súčasnosť významné májové dni z roku 1945. Blok informácií súvisiacich s porážkou nacistického Nemecka a ukončením druhej svetovej vojny v Európe je tu : viac >>>

Vyznamenanie účastníkov odboja v 2. svetovej vojne

Vladimír V. Putin, prezident Ruskej federácie, udelil pamätné medaile k 75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941-1945 aj dvom občanom mesta Trenčín. Ich odovzdaním bol poverený zástupca pridelenca obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v SR podplukovník Alexander Zadorozhnyy (Zadorožnyj) už 4. apríla 2020. Odovzdanie medailí obom oceneným protifašistickým bojovníkom sa preto mohlo uskutočniť v Posádkovom klube Trenčín ešte slávnostným spôsobom :

obr.20422a
Odovzdanie pamätných medailí v PK Trenčín

Slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia vojny v Európe v meste Trenčín bolo odložené a uskutočnilo sa až po čiastočnom uvoľnení opatrení prijatých proti šíreniu nákazy 18. mája 2020. Stretnutie už tradične pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (KVH-PFO) / ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1 v spolupráci s vedením Posádkovom klube Trenčín (PK TN) slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Stretnutie sa už tradične začalo zvukovým záznamom hlásenia Jurija Levitana v Rádiu Moskva dňa 9. mája 1945 o podpise bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka v Berlíne. Viac je na videozázname je tu : otvoriť >>>

obr.20422b
Slávnostné stretnutie pred PK Trenčín

Prítomných hostí z posádky a Mestského úradu Trenčín, klubov aj občanov za  neprítomnú vedúcu PK TN privítal Ján Skyba, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín a súčasne aj Okresnej organizácie JDS. Prvý príhovor predniesol Miroslav Ondráš, predseda KVH-PFO a ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1. V príhovore zhrnul históriu vzniku konfliktu a vývoja bojov na frontoch druhej svetovej vojny, ukončených v Európe po smrti Hitlera podpisom bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka v jeho hlavnom meste. Berlín dobyli vojska Červenej armády Sovietskeho Zväzu už 2. mája 1945. S príhovorom vystúpil aj Richard Rybníček, primátor Mesta Trenčín, ktorý vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť chrániť mier a slobodu aj v súčasnej dobe. Informácia Klubu generálov SR je tu : otvoriť >>>
Videoreportáž Internetovej televízie Trenčiansky terajšok je tu : otvoriť >>>

Po príhovoroch primátor mesta a delegácie klubov položili vence k pamätnej tabuli na PK Trenčín, venovanej pamiatke osloboditeľom mesta Trenčín aj celého regiónu v roku v apríli 1945. Pri tejto príležitosti vyhlásil Ľubomír Brezovský rozhodnutie Rady KVH PFO pre udeľovanie medailí generálovi Pavlovi Honzekovi, vedúcemu Regionálnej skupiny Klubu generálov SR Sever a pánovi Richardovi Rybníčkovi, primátorovi Mesta Trenčín, obom za ich dlhodobú spoluprácu, podporu a pomoc ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1.Záslužné medaile KVH-PFO im odovzdal Miroslav Ondráš. Obaja ocenení sú už nositeľmi pamätnej medaile KVH-PFO : otvoriť >>>

Po odovzdaní medailí Ján Skyba poďakoval prítomným za účasť na stretnutí. Na záver slávnostného stretnutia zazneli populárne melódie dvoch vojnových piesní “Kaťuša” a “Roll Out the Barrels”.>

( Administrátor )


<<< späť na informáciu č. 420
Vložené 7.9.2019 - Aktualizované 10.6.2020