Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Spomienka na vojnového parašutistu-prieskumníka Jozefa Jablonku
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Kapitán v.v. Jozef Jablonka sa podľa historika Jiřího Šolca [1] radí na prvé miesto v rebríčku úspešných čs. vojnových parašutistov-prieskumníkov s celkom tromi (!) akciami do nemeckého zázemia. Prvýkrát bol vysadený 19. januára 1945 pri Závadnej Porube v okr. Liptovský sv. Mikuláš v operácii JAVOR. Druhýkrát 22. februára 1945 pri Kroměříži a tretíkrát 26. marca 1945 pri Krhovej v okr. Valašské Meziříčí. Vo všetkých troch akciách sa po splnení prieskumnej úlohy vrátil cez frontovú líniu späť ku svojmu útvaru.

obr.20420a obr.20420b
Jozef Jablonka po vojne a pri odchode do výslužby
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Roman Herman, člen Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, zozbieral o kpt.v.v. Jablonkovi rozsiahle informácie. Jeho cieľom je pripomenúť si málo známu osobnosť, rodáka z obce Drietoma pri Trenčíne, čs. parašutistu-prieskumníka Jozefa Jablonku v čase druhej svetovej vojny. [2] Pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad necistickým Nemeckom a fašizmom zorganizoval v roku 2015 Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Trenčín, v spolupráci s obcou Drietoma, spomienkové podujatie na počesť ich rodáka. V nasledujúcom roku, 28. apríla 2016 mu obec Drietoma slávnostne odhalila pamätnú tabuľu. [3] Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.15324a
Spomienkové stretnutie na Jozefa Jablonku v Drietome 18. júna 2015

K 75. výročiu oslobodenia obce Drietoma a skončenia druhej svetovej vojny v Európe bola uverejnená v dvojtýždenníku BOJOVNÍK č. 9 / 2020 na celej strane Spomienka na Jozefa Jablonku, spracovaná z podkladov zostavených Romanom Hermanom s informáciami Miroslava Ondráša pre redakciu ÚR SZPB. [4] Stručný životopis kpt.v.v. Jozefa Jablonku, spracovaný kolegom Hermanom je tu :

Vojnový výsadkár, Slovák Jozef Jablonka, sa s tromi úspešnými výsadkami do tyla nepriateľa radí na pomyselný vrchol "rebríčka" čs. vojnových výsadkárov. Jeho životný príbeh bol pritom ešte pred niekoľkými rokmi širšej verejnosti úplne neznámy. Narodil sa 19. januára 1919 (v niektorých prameňoch je však uvádzaný dátum 24. 1. 1919) v obci Drietoma, v rodine hospodárskeho robotníka Juraja Jablonku a Heleny Jablonkovej, rodenej Naštickej. V rokoch 1926 - 1938 absolvoval ľudovú plus meštiansku školu a neskôr aj dve triedy obchodnej školy v Trenčíne. Po škole pracoval zhruba tri mesiace u stavebnej firmy Ing. Rudolf Frič, Bratislava na stavbe cesty Kostolná – Starý Hrozenkov a Brezno – Tisovec ako robotník.

Dňa 10. januára 1940 nastúpil ako vojak prezenčnej služby k JPO 1 (Jazdeckému priezvednému oddielu 1) v Bratislave na funkciu účtovník, potom ako desiatnik bol po dvoch rokoch preložený do zálohy a ponechaný v ďalšej vojenskej činnej službe za brannej pohotovosti štátu. V januári 1942 bol prijatý do Zboru poddôstojníkov z povolania a neskôr povýšený na čatníka a potom na rotníka z povolania. Dňa 28. júna 1941 bol odoslaný na východný front k Zaisťovacej divízii, v ktorej "slúžil" až do návratu na Slovensko v júli 1942.

Znovu vykonával funkciu účtovníka v JPO 1 až do 18. júna 1944, kedy bol opäť odoslaný na východný front. V auguste 1944 bol zajatý partizánmi oddielu Sergej, ktorého veliteľom bol plk. N. A. Prokopjuk. Slovenskí vojaci tvorili samostatnú skupinu okolo 400 mužov s názvom Kriváň, ktorej veliteľom bol pplk. J. Vogl- Sokolovský. Dňa 30. septembra 1944 príslušníci oddielu Sergej sa prebili cez front pri obci Wola Michowa (Poľsko) a prihlásili sa k Červenej armáde. Následne bol Jozef Jablonka pridelený k 4. UF. Po absolvovaní spravodajského a vzdušného kurzu vo výcvikovom stredisku č. 5053 v Drahobiciach (Ukrajina) bol ako výsadkár prieskumník zaradený do skupiny JAVOR. Na bývalé čs. územie bol vysadený so spravodajskými úlohami celkom trikrát :

Prvý výsadok sa udial už 19. januára 1945 z mestečka Gorodok Jagelowski k obci Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš v zostave: veliteľ poručík Karol Kopálek (1921, Petrova Ves, Skalica), zástupca rotný Jozef Jablonka ačlenovia rotmajster Ján Kubaško (1916, Husté), čatár Michal Chovan (1920, Dekýš, Žiar nad Hronom), čatár Filip Patkan (1923, Čadca) a radistka Anna Vasiljevna Bolotovová (1922, Aleksino, Rusko). Cieľom skupiny bolo zistiť rozmiestnenie nemeckých jednotiek, ich presuny, druhy zbraní a palebné postavenie, opevňovacie práce, rozmiestnenie veliteľstiev, štábov, spojovacích uzlov a skladíšť. Správy skupina získavala zásadne vlastným pozorovaním aj výsluchom zajatých dôstojníkov a vojakov. Skupina podnikala prieskum z lesného tábora a čiastočne využívala aj pomoc miestneho obyvateľstva na zásobovanie aj na získavanie správ. Skupina JAVOR odvysielala do centrály úspešne celkom 26 správ. S vojskami Červenej armády sa spojila 2. februára 1945.

Druhú misiu s názvom JABLONKA podnikol za front Jozef Jablonka sám. V Krakove bol dňa 22. februára 1945 poverený plk. Červenej armády Piznerom, aby ešte toho dňa zoskočil pri Ostrave a najneskôr do 5. marca zistil stav nemeckej obrany na čiare Ostrava - Tešín v dĺžke približne 100 km tak, že uvedeným priestorom prejde a bude si všímať opevňovacie práce. Do akcie odštartoval v čase 19.20 h a už o 21.05 h bol vysadený ďaleko mimo pôvodne stanovenú doskokovú plochu (100 km), priamo do obce Roštení v okrese Holešov. Pri dopade na zmrznutú zem si pomliaždil členok a tak s padákom v náručí odkrivkal do blízkeho lesa, kde vyčkal na svitanie. Ráno oslovil drevorubača, ktorý mu bol ochotný okamžite pomôcť, skryl ho vo svojom dome, kde sa dva dni zotavoval.

Okolo 25. februára 1945 pokračoval v plnení úlohy. Vlakom odišiel do Ostravy a odtiaľ peši, na povozoch miestnych roľníkov, často ukrytý pod ich nákladom, prešiel až k mestu Bielsko-Biala. Na výšine Magura sa márne pokúšal prejsť nemeckou obrannou líniou. Keď 6. marca 1945 prešiel front, okamžite bol dopravený do štábu 4. UF, kde podal hlásenie priamo genmjr. Grjaznovovi. Aj táto misia je vzhľadom na získané cenné informácie o obrane Ostravy a Tešína v podobe presne zakreslených plánov, hodnotená ako úspešná.

Tretí zoskok do nemeckého do nemeckého tyla vykonal Jablonka opäť v zostave skupiny JAVOR, v ktorej z pôvodnej zostavy zostali ešte výsadkári Chovan a Kubaško. Pôvodných čs. vojakov nahradili príslušníci Červenej armády. Z Krakova bola 25. marca 1945 skupina presunutá na letisko Krosno, kde bola vystrojená, vyzbrojená, vybavená padákmi a 26. marca v čase 20.15 h bola vysadená z lietadla C-47 "Dakota" pri obci Krhová v okrese Valašské Meziříčí. Skupina mala plniť štandardné prieskumné poslanie aj niektoré zvláštne úlohy, ako nadviazanie spojenia s gen. Braunom, organizáciu miestneho odbojového hnutia a jeho využitia na prieskum aj na získavanie správ o nemeckej obrane. Významnú pomoc skupina získala od Rudolfa Rýdla z Valašského Meziříčí, Ondřeje Bartona z Hodslavic a od rodiny Žitníkových z Krhovej. S ich pomocou boli získaní ďalší pomocníci, čo umožnilo skupine JAVOR kontrolovať priestor na vzdialenosť 70 km.

Väčšinu času skupina pôsobila v priestore vrchu Trojačka v tyle nepriateľa. Jednou z posledných úloh bola ochrana plk. gšt. Jana Satorieho (2. mája 1945). Spojením s jednotkami 1. čs. armádneho zboru v ZSSR dňa 6. mája 1945 bola bojová činnosť skupiny JAVOR ukončená. Tým bola zavŕšená aj úspešná bojová cesta Jozefa Jablonku.

Po skončení 2. sv. vojny bol Jozef Jablonka z Červenej armády 22. 7. 1945 prepustený. V novembri 1945 bol prijímacou komisiou v Bratislave opätovne prijatý do ČSA. Po roku sa zosobášil s Alžbetou Bučkovou, * 21. mája 1927 vo Viničnom v okrese Modra. Dňa 12. 12. 1946 bol vyznamenaný čs. vojnovým krížom z roku 1939, vojenskou medailou za zásluhy I. stupňa a čs. medailou Za chrabrosť. V tom čase už pôsobil na veliteľstve 4. oblasti s určením pre Vojenské stavebné veliteľstvo ako referent v učtárni, neskôr premenované na ženijné vojsko. Dňa 22. novembra 1947 bol vymenovaný za rotmajstra stavebnej služby, kde pôsobil až do septembra 1949 v hodnosti poručík. V čase od mája 1950 do júna 1952 pôsobil spravodajskej službe u pontónového pluku č. 52 v Bratislave.

Neskôr bol premiestnený k Vnútornej stráži (VS) a pridelený ako vedúci kancelárie v poddôstojníckej školy VS v Šaštíne až do roku 1953. Následne vykonával funkciu pomocníka náčelníka štábu pre veci organizačné u 5. MM (moto mechanizovaného) práporu v Bratislave. Do trvalej výslužby bol prevelený rozkazom náčelníka Správy VS MV v júni 1959. Kpt.v.v. Jozef Jablonka dožil svoj život v Bratislave, kde 4. decembra 1982 zomrel. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.

obr.19404ppl
PPL vydaný k 100. výročiu narodenia kpt. J. Jablonku

Z iniciatívy starostu obce Drietoma, p. Jaroslava Mega, v spolupráci s Oblastným Klubom vojenských výsadkárov SR v Trenčíne pod vedením predsedu klubu Jozefa Krajčíra, bola v roku 2016 kpt.v.v. Jozefovi Jablonkovi v jeho rodnej obci osadená pamätná tabula. Odvtedy si každoročne pripomíname pri oslavách výročia oslobodenia Drietomy aj pamiatku kpt.v.v. Jozefa Jablonku, najúspešnejšieho čs. výsadkára-prieskumníka v druhej svetovej vojne. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

Poznámky :

  • [1] Za frontou na východě, J. Šolc, Svět křídel 2003, str. 217.
  • [2] Kapitán Jozef Jablonka, vojenský parašutista-prieskumník, rodák z obce Drietoma. Pripravovaná publikácia - dokument s fotografiami, spracovaný Ing. R. Hermanom, 28 strán.
  • [3] Odkaz na www.klubvtn.info, informácia č. 324 a 338 aj nasledujúce informácie č. 359, 404.
  • [4] Dvojtýždenník "Bojovník" č. 9 z 29. 4. 2020, str. 8.
  • ( administrátor )


    <<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
    Vložené 12.5.2020 - Aktualizované 14.5.2020