Proti fašizmu bojovali Česi a Slováci na viacerých bojiskách 2. svetovej vojny
obr.0812a obr.0812b obr.0812c obr.0812d obr.0812e

Výstava k 80. výročiu prvých bojov čs. 11. pešieho práporu - Východného (1941)

Výstava k 80. výročiu presunu čs. 11. pešieho práporu - Východného z Palestíny do Egypta, jeho bojov v Sýrii a na severoafrickom bojisku v roku 1941, bola v apríli 2021 vo výkladoch Posádkového klubu Trenčín. Od 1. júla do 14. októbra 1941 sa čs. jednotka zúčastnila britskej operácie v Sýrii a od 24. októbra do 10. decembra 1941 sa podieľala na obrane obkľúčeného strategického prístavu a mesta Tobruk v líbyjskej púšti. S britskými a poľskými jednotkami čs. vojaci ubránili Tobruk pred expedičnými nemeckými a talianskymi zväzkmi. Viac je tu >>>

obr.21436b obr.21436b
Výstava bola presunutá z výkladov do vestibulu PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Výstavu prezentuje ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1, pôsobiaca v PK Trenčín ako "Klub vojenskej histórie protifašistického odboja". Vznikla z podporou firmy Nedorost Žilina, ktorá ju venovala KVH-PFO. Autorom výstavy je renomovaný vojenský historik plk.v.v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., bývalý riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave. Jeho článok na rovnakú tému bol uverejnený v mesačníku MO SR OBRANA č.4 / 2020, ktorý je v upravenej verzii dostupný na webovej stránke VHÚ Bratislava tu : otvoriť

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku.
Vložené 19.03.2021 - Aktualizované 16.05.2021