Proti fašizmu bojovali Česi a Slováci na viacerých bojiskách 2. svetovej vojny
obr.0812a obr.0812b obr.0812c obr.0812d obr.0812e

Československé zahraničné vojenské jednotky na Strednom východe
( 1940 - 1943 )

Nie všetci československí občania, politici a vojaci, sa po okupácii českých krajín Nemeckom a vzniku Slovenského štátu boli ochotní zmieriť sa so zánikom aj Česko-slovenskej republiky.*1) Mnohí sa preto rozhodli radšej emigrovať do zahraničia, aby sa odtiaľ usilovali obnoviť Hitlerom rozbité Československo. Dôvody k ich odchodu do zahraničia boli rôzne - vo väčšine prípadov to bola najmä ich nenávisť k okupantom a neochota žiť v totalitnom štáte. Časť najmä bývalých vojakov a mladých mužov, ktorí vyrástli v demokratickom štáte odišlo do zahraničia bojovať po vzore čs. légií za svoju vlasť :

map136x
Mapa hlavných trás čs. dobrovoľníkov do zahraničného odboja
( po "kliknutí" sa mapka zväčší )

Od roku 1939 vnikali v zahraničí postupne vojensko-politické centrá, ktoré začali organizovať aj československé dobrovoľnícke jednotky, určené pre zahraničný protifašistický odboj a boj proti nacistickému Nemecku. Do takýchto jednotiek vstupovali občania rozbitej ČSR a krajania žijúci alebo pracujúci v zahraničí. Väčšina utečencov smerovala do Francúzska - zo začiatku cez Poľsko a po jeho porážke cez Maďarsko a Balkán na Stredný východ. Sústreďovali sa v Sýrii a Libanone, odkiaľ boli prepravovaní do Francúzska. Viac je tu >>>

obr.0812a obr.0812b
Fotografie z táborov čs. vojenskej jednotky v Egypte
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Koncom júna 1940 ( t.j. po porážke Francúzska ) bolo umožnené 206 dobrovoľníkom odísť do Sýrie a Palestíny, ktorá bola britským mandátnym územím. V Palestíne bola vytvorená čs. vojenská skupina na Strednom východe, ktorá bola základom pre výstavbu 4. čs. pešieho pluku. Dňa 25. októbra bol pluk rozdelený na Čs. výcvikové stredisko – Východné ( vel. plk. J. Kodeš ) a 11. čs. peší prápor – Východný ( vel. pplk. K. Klapálek ).

obr.0812c obr.0812d
Fotografie z táborov čs. vojenskej jednotky v Egypte a Tobruku
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Do uvedených čs. zahraničných jednotiek vstupovali Česi, Slováci a krajania, ktorých zastihla porážka Francúzska v rôznych kútoch Európy a Stredného východu. Ďalšími dobrovoľníkmi boli aj československí Židia žijúci v Palestíne a časť príslušníkov tzv. Československého legionu, zadržaných Červenou armádou po okupácii vo východnej časti Poľska. Títo boli po dobu trvania sovietsko-nemeckého spojenectva ( v rokoch 1939 - 1941 ) internovaní v táboroch na území Sovietskeho zväzu. Československej exilovej diplomacii sa podarilo dosiahnuť ich prepustenie a presun na Blízky východ.

obr.0812e obr.0812f
Fotografie čs. vojakov z tobruckého bojiska.
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Koncom februára 1941 bol prápor presunutý do Egypta, kde jeho príslušníci pokračovali vo výcviku a strážili zajatecké tábory. 31. mája dostal prápor rozkaz na presun do tábora v Západnej púšti, kde do 24. júna vykonával strážnu službu a chránil poľné letiská. Od. 1. júla do 14. októbra sa zúčastnil operácií v Sýrii ( územie vichistickeho Francúzska ) ktorá sa netajila sympatiami k hitlerovskému Nemecku. Bolo preto nutné Sýriu obsadiť skorej, než ju využijú nemecké vojská k nástupu na dôležité ropné centrá na Strednom východe.



video *2) je prevzaté z YouTube

Na žiadosť našich vojakov, bol prápor presunutý na bojisko, do Tobruku, dôležitého prístavu na severoafrickom pobreží, kde zaujal obranné pozície v západnej časti perimetra pozdĺž cesty do Dermy. Obrana Tobruku sa skončila 10. decembra 1941, ale prápor tam zostal až do 7. apríla 1942. Počas bojov pri obrane Tobruku mal prápor 14 padlých a 81 ranených. Po presune do Palestíny bol 11. peší prápor reorganizovaný na 200. ľahký protilietadlový pluk ( vel. plk. K. Klapálek ). Tento nový čs. vojenský útvar sa zúčastnil na protilietadlovej obrane prístavu Haifa a miestnych rafinérií, bejrútskeho prístavu a letísk v okolí Haify. Ďalšie bojové úlohy plnil po presune do severnej Afriky od konca decembra 1942 pri protilietadlovej obrane Tobruku a okolitých letísk. Jeho bojové nasadenie sa skončilo 12. júna 1943 po porážke nemeckých vojsk v Afrike.

Mapa tobuckého bojiska
Mapa bojiska pri Tobruku - po "kliknutí" sa zväčší.

Na začiatku júla 1943 sa začal presun 200. ľahkého protilietadlového pluku ( 1578 osôb ) spolu s časťou príslušníkov čs. vojenskej skupiny na Strednom východe ( 227 osôb ) námornou cestou do Veľkej Británie. Do konca decembra 1944 prešlo registráciou čs. vojenských úradov na Strednom východe celkom 2489 vojakov. Z uvedeného počtu sa k slovenskej národnosti hlásilo 402 (16,4%).

Dňa 5. júla 1943 boli čs. vojaci nalodení na parník Mauretania a začali presun okolo afrických brehov do Kapského Mesta a potom cez Atlantický oceán veľkým oblúkom okolo brazílskych brehov k britským ostrovom. Po plavbe dlhšej než 25 000 km dňa 11. augusta 1943 loď pristala v prístave Liverpool a čs. vojaci boli prepravení do tábora vo Wivenhoe pri Colchestry. Dňa 26. augusta 1943 bol pluk rozpustený a jeho vojaci začlenení do vytváranej Československej samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii.

Podobná stránka s fotoalbumom : otvoriť >>>

Poznámky :

  • *1) t.j. už druhej republiky, oklieštenej o pohraničie po Mníchovskej zrade,
  • *2) videoreportáž o obrane prístavu Tobruku a obrancoch jeho perimetru.
  • ( administrátor použil aj fotografie z wikipedie )


    <<<  späť na hlavnú stránku.
    Vložené 7.9.2008 - Aktualizované 5.10.2020