Komorné stretnutie k 76. výročiu oslobodenia mesta Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Komorné stretnutie k 76. výročiu oslobodenia mesta Trenčín
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Na pozvanie primátora mesta Trenčín sa 09. apríla 2021 komorného stretnutia k 76. výročiu oslobodenia mesta Červenou armádou a Kráľovskou Rumunskou armádou zúčastnila aj delegácie Posádkového klubu Trenčín, Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB gen. Goliana Trenčín 1 a Klubu vojenských veteránov Trenčín. Pieta sa konala tradične v mestskom lesoparku Brezina pri pamätníku obetí, umučených nemeckými okupantmi v zime 1944 -1945. Stretnutie otvorila pracovníčka Mestského úradu Trenčín p. Hniličková.

obr.21437a obr.21437b
Otvorenie komorného stretnutia na Brezine
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Zúčastnené delegácie si uctili pamiatku 69 brutálne umučených obetí, ktorých nemeckí okupanti zahrabali na Brezine v časti Dušová dolina, ako aj pamiatku vyše 1200 príslušníkov Červenej armády a 1300 rumunských vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta a okresu Trenčín. Ich pamiatku si položením vencov k pamätníku uctili delegácia mesta Trenčín, vedenú primátorom Richardom Rybníčkom, Veliteľstva pozemných síl OS SR v zložení zástupca náčelníka štábu plk. Ing. Roland Bartakovics a pplk. Ing. Dušan Baláž, ktorí položili veniec v zastúpení brig.gen. Ing. Ivana Pacha. Delegáciu Klubu vojenských veteránov Trenčín viedol plk.v.v. Ing. Ján Skyba, Posádkový klub Trenčín zastupovala vedúca Mgr. Mária Huszlicsková. Delegáciu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja tvorili plk.v.v. Ing. Miroslav Ondráš, Ing. Ľubomír Brezovský a Mgr.Olga Kajabová.

obr.21437d
Účastníci stretnutia pri informačnej tabuli s menami
a fotografiami obetí pochovaných pri ich pamätníku
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Po príhovore primátora mesta Trenčín so spomienkovým príhovorom vystúpil predseda ZO SZPN generála Goliana Trenčín - 1 plk.v.v. Ing. Miroslav Ondráš. Poďakovaním p. Hniličkovej a choralom "Kto za pravdu horí" sa stretnutie zvolané Mestským úradom Trenčín ukončilo.

( Text: Ľ. Brezovský - foto: P. Seriš a O. Kajabová )

Poznámka : Pamiatke osloboditeľov mesta Trenčín, jeho predmestí aj okolitých obcí na západnom brehu Váhu, je venovaný pamätník z delom (*) na Soblahovskej ulici (pod cintorínom) a pamätná tabuľa na Posádkovom klube Trenčín. Publikácia Pamätníky a pamätné tabule obetiam II. svetovej vojny v okrese Trenčín vo formáte PDF je tu : otvoriť >>>

obr.21437e obr.21437f
(*) Pamätník pripomína začiatok bojov o západný breh Váhu
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Mesto Trenčín a jeho (dnešné) predmestia na východnom brehu rieky Váh boli oslobodené 10. apríla 1945, no oslobodzovacím jednotkám ČA sa už nepodarilo prekročiť Váh. Nemci pri ústupe z centra mesta Trenčín zničili oba mosty cez Váh (železničný aj cestný) a opevnili sa na jeho západnom brehu. Jeho prekročenie a oslobodenie dnešných predmestí aj ďalších obcí na západnom brehu bolo možné až po silnej delostreleckej príprave 29. apríla 1945. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 15.5.2021 - Aktualizované 21.5.2021