Aktuálne informácie o činnosti vybraných profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána znakSZPB Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie k 105. výročiu popravy rodáka v Hornej Súči - Dúbrave
( súčasťou informácie sú prílohy )

Predsedníčka ZO SZPB v Hornej Súči p. Anna Panáková je aj členkou miestnej ZO JDS. Keď na členskej schôdzi robili plán práce, ponúkla im spoluprácu pri zorganizovaní pietnej spomienky pri pamätnej tabuli vojaka trenčianskeho c. k. pešieho pluku 71 Jozefa Hoťku, popraveného po vzbure v Kragujevci. Spoluprácu konzultovala s predsedom ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, ktorá vlastní výstavu s publikáciou, vydanou MsÚ Trenčín k 90.výročiu Kragujevskej vzbury. Súvisiaca informácia o vzbure so zoznamom popravených v Kragujevci je tu : otvoriť >>>

obr.23463a obr.23463b
Predseda ZO SZPB Trenčín 1 pri prezentácii výstavky o vzbure
a videoklipu o jej priebehu uverejneného na stránkach YouTube

Keď o výročie prejavil záujem aj riaditeľ a učitelia Základnej školy s Materskou školou v Hornej Súči, obaja predsedovia po dohovoroch rozšírili program aj o prezentáciu výstavky s prednáškou pre žiakov 9. triedy. Akcia sa uskutočnila 16. júna 2023 a informácia o nej je uverejnená na školskej internetovej stránke tu : otvoriť >>>

obr.23463c obr.23463d obr.23463e
Otvorenie stretnutia v Hornej Súči - Dúbrave
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pietne stretnutie pri pamätnej tabuli v osade Dúbrava otvoril a úvodné slovo predniesol p. Ľubomír Zemanovič, predseda Jednoty dôchodcov Horná Súča. Veniec pod pamätnú tabuľu c.k. vojaka Jozefa Hoťku, popraveného v Kragujevci, zavesil starosta obce Horná Súča p. Jakub Ondračka spoločne s predsedníčkou miestnej ZO SZPB p. Annou Panákovou a predsedom ZO JDS.

obr.23463f obr.23463g
Sprievodný program v Hornej Súči - Dúbrave
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Členovia speváckeho zboru "Senior" miestnej jednoty JDS sú aj členovia z Dúbravy. Ozvučenie mi zabezpečil bývalý žiak materskej školy na Dúbrave, kde učila Anna Panáková. Je to vynikajúci hráč na heligónke Miloš Machara. Dopravu spevákov na Dúbravu zabezpečil Obecný úrad Horná Súča.

( Text : A. Panáková - Foto : ZŠ H. Súča a M. Ondráš )

Súvisiace informácie :

  • STRUČNÁ HISTÓRIA "drotárskeho" C.K PEŠIEHO PLUKU 71 : otvoriť >>>

  • 100. výročie Kragujevskej vzbury vojakov c. k. pešieho pluku 71 : otvoriť >>>
  • ( Krúžok výpočtovej techniky pri PK Trenčín )

    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 24.10.2023 - Aktualizované 25.10.2023